محتوا و سرفصلهای دوره:

 

  • آشنایی با انواع هدایت گرهای روغن (لوله، تیوب، شیلنگ و اتصالات)
  • آشنايی با شيلنگ (معرفی، دسته بندی و استانداردها)
  • ساختار شيلنگ و روش تولید آن
  • مقايسه استانداردهای توليد و انتخاب انواع سرشيلنگی و شیلنگ خام
  • سایزینگ شیلنگ ها و پورت های مختلف در یک سیستم هیدرولیکی
  • بررسی نوع آببندی و محکم شدن اتصالات مختلف
  • سرشيلنگی، شيلنگ کامل، پرس شيلنگ
  • مقايسه روش های آماده سازی و نصب شيلنگ ها و لوله ها (بايد ها و نبايد ها)

 

کد دوره : H7

پیش نیاز دوره : H1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------