محتوا و سرفصلهای دوره:

 • آشنايی با ساختمان و طرز کار قطعات الکتروپنوماتيکی و کاربرد آنها در
 • مدارهای الکتروتکنيك
 • معرفي انواع سيگنال و انواع کنترل (حلقه باز و حلقه بسته)
 • مبانی برق و الکتريسيته وتشريح ساختمان داخلی سوييچها ، شيرهای برقی،
 • رله ها و انواع سيگنال دهنده ها شامل (دستی،
 • سنسورهای موقعيت و فشار و...)
 • آشنايی با شيرهای برقی و ساختمان سلونوييدها و مدار های خذف جرقه
 • طراحی مدارهای منطقی و پايه و مقايسه آن با مدارات کنترل پنوماتيکی
 • استفاده از تایمرها و شمارنده های الکتریکی
 • روش طراحي به روش هاي Quick steeper, Shift register, Cascade
 • شماره گذاری مدارهای برقيو تکنيك رله بهمراه تمرينات کاربردی
 • طراحي و نصب مدارات پر كاربرد الكتروپنيوماتيك در صنعت
 • تست مدارها به صورت عملی و عیب یابی آن ها
 • آموزش برنامه نویسی نردبانی در نرم افزارهای کنترل مدارات نیوماتیک با PLC به صورت عملی

 

کد دوره : P2

پیش نیاز دوره : P1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------