فنر نیوماتیک / سیلندر با جداره های انعطاف پذیر / ایراسپرینگ AirSpring

فنر نیوماتیک یک عملگر نیوماتیکی بادوام و بیش تر شبیه آلت موسیقی آکاردئون می باشد. این نوع سیلندرها توانایی بالایی در جابجایی بارهایی که به صورت غیرمحوری بر آن ها وارد می شود را دارد و از این جهت نیازی به تنظیم ندارند.

ادامه مطلب

ماهیچه های مصنوعی نیوماتیکی Pneumatic Artificial Muscle (PAM)s

ماهیچه های نیوماتیکی ابزارهایی هستند که قابلیت انقباض و کشیده شدن توسط کیسه نیوماتیکی از هوای فشرده را دارند. دریک تقلید منطقی از ماهیچه‌های انسان، PAMها معمولاً به صورت گروه‌های دوگانه قرار دارند: یکی آگونیست(موافق) و دیگری آنتاگونیست(مخالف).

ادامه مطلب