شیرهای کارتریجی کنترل جهت اجزا ساده ولی مهم سیستم هیدرولیک است به بیان ساده از این شیر ها به منظور ثابت نگه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. این شیر ها حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. در نوع سلونوئیدی شیرهای کاتریجی کنترل جهت با تحریک سولونویید مسیر روغن باز یا بسته می شود.  استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد . کلیه شیر های کاتریجی کنترل جهت برند های معتبر جهانی در انواع و مدل های مختلف توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مشابه سازی می گردد. این تعمیرات شامل بررسی نشتی ، بررسی قدرت و عملکرد بوبین ها و میل بوبین ها ، بالانس جریان می باشد.

برخی از شیرهای کارتریجی کنترل جهت قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است .لازم به ذکر است کلیه شیرهای مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

 

Duplomatic

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
Logic elements – LC* Cartridge valves – LP* Covers
VR*-I – Check valves, cartridge type
KT08 – Poppet type solenoid operated valve – cartridge type

 

Parker

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
2-Way Slip-In Cartridge Valve SERIES CE, CP
2-Way Cartridge Check Valve SERIES C1DB
2 POSITION, 3 WAY PULL
2 POSITION, 4 WAY PUSH
3 POSITION, 4 WAY PULL/PUSH
3 WAY ROTARY TYPE MANUAL VALVE
4 WAY ROTARY TYPE MANUAL VALVE
CHECK VALVE WITH THERMAL RELIEF
STANDARD CHECK VALVES
SINGLE PILOT OPERATED, PILOT TO OPEN CHECK VALVES
SIDE TO NOSE CHECK VALVES
SINGLE PILOT OPERATED, PILOT TO CLOSE CHECK VALVES
CARTRIDGE STYLE DUAL PILOT OPERATED CHECK VALVES
INSERT CHECK VALVES
2-WAY SLIP-IN CARTRIDGE VALVE - SERIES C10C*E
PILOT PISTON STYLE DUAL PILOT OPERATED CHECK VALVES
3 WAY SPOOL TYPE SOLENOID VALVE
PILOT PISTON STYLE PILOT OPERATED CHECK VALVES
3 WAY PILOT OPERATED DIRECTIONAL CONTROL VALVES
4 WAY 2 POSITION SPOOL TYPE SOLENOID VALVE
4 WAY 3 POSITION SPOOL TYPE SOLENOID VALVE
3 WAY FLOW CONTROL PROPORTIONAL VALVES

 

Rexroth

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
Model S Check valves
Model SV and SL Check Control Valve
Model M-SR Check Control Valve
Model LC..A, LC..B (cartridge) and LFA (control cover) Logic Control Valves
LC2A 2/2 Directional Cartridge Valve
 Model LC..DB, LC..DR (cartridge) and type LFA..DB (control cover) Logic Control Valves

 

کلمات کلیدی : شیرهای کارتریجی کنترل جهت - شیر های کنترل جهت - کنترل جهت - 

Logic elements – LC* Cartridge valves – LP* Covers - VR*-I – Check valves, cartridge type - KT08 – Poppet type solenoid operated valve – cartridge type - CE - CP - C1DB - 2 POSITION, 3 WAY PULL - 2 POSITION, 4 WAY PUSH - 3 POSITION, 4 WAY PULL/PUSH - 3 WAY ROTARY TYPE MANUAL VALVE - 4 WAY ROTARY TYPE MANUAL VALVE - CHECK VALVE WITH THERMAL RELIEF - SINGLE PILOT OPERATED, PILOT TO OPEN CHECK VALVES - SIDE TO NOSE CHECK VALVES - SINGLE PILOT OPERATED, PILOT TO CLOSE CHECK VALVES - CARTRIDGE STYLE DUAL PILOT OPERATED CHECK VALVES - INSERT CHECK VALVES - 2-WAY SLIP-IN CARTRIDGE VALVE - SERIES C10C*E - PILOT PISTON STYLE DUAL PILOT OPERATED CHECK VALVES - 3 WAY SPOOL TYPE SOLENOID VALVE - PILOT PISTON STYLE PILOT OPERATED CHECK VALVES - 3 WAY PILOT OPERATED DIRECTIONAL CONTROL VALVES - 4 WAY 2 POSITION SPOOL TYPE SOLENOID VALVE - 4 WAY 3 POSITION SPOOL TYPE SOLENOID VALVE - 3 WAY FLOW CONTROL PROPORTIONAL VALVES - Model S Check valves - Model SV and SL Check Control Valve - Model M-SR Check Control Valve - Model LC..A, LC..B (cartridge) and LFA (control cover) Logic Control Valves - LC2A 2/2 Directional Cartridge Valve -  Model LC..DB, LC..DR (cartridge) and type LFA..DB (control cover) Logic Control Valves