شیرهای کارتریج کنترل دبی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. شیرهای کاتریجی شیرهای بدون بدنه هستند در دو نوع پیچی و مونتاژی ساخته می شوند نمونه مونتاژی توسط یک درپوش در جایگاه استقرار می یابد شیر کنترل دبی بین راهی معمولا در قسمت قبل یا بعد از عملگر قرار می گیرد و با برقراری جریان روغن از شیرها و لوله ها عبور کرده و به شیر مورد اشاره می رسد در این نقطه جریان سیال با کاهش سطح مقطع رو به رو می شود و تمامی جریان قادر به عبور از آن نمی باشد .بدین ترتیب جریان ورودی به عملگر کنترل می شود. کلیه شیرهای کارتریج کنترل دبی برند های معتبر جهانی در انواع و مدل های مختلف توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مشابه سازی می گردد. برخی از شیر های قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است .لازم به ذکر است کلیه شیرهای مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

 

Parker

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
PRIORITY PRESSURE COMPENSATORS
FLOW DIVIDER/COMBINER VALVES
PRESSURE COMPENSATED PRIORITY FLOW CONTROL VALVES
PRESSURE COMPENSATORS/CONTROL ELEMENTS
PRESSURE COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES
NEEDLE FLOW CONTROL VALVES

 

 

 

DUPLOMATIC

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
RPC* - Pressure and temperature compensated flow control valves
RPC1 - Pressure and temperature compensated flow control valve
RPC1-T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valve
RPC*-*T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valves
CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve
K4WA/C - Deceleration valve

کلمات کلیدی : شیر کنترل دبی کاتریجی - کنترل سرعت و شتاب عملگر - شیر های کاتریجی کنترل دبی - شیرهای کارتریج کنترل دبی

PRIORITY PRESSURE COMPENSATORS - FLOW DIVIDER/COMBINER VALVES - PRESSURE COMPENSATED PRIORITY FLOW CONTROL VALVES - PRESSURE COMPENSATORS/CONTROL ELEMENTS - PRESSURE COMPENSATED FLOW CONTROL VALVES - NEEDLE FLOW CONTROL VALVES - RPC* - Pressure and temperature compensated flow control valves - RPC1 - Pressure and temperature compensated flow control valve - RPC1-T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valve - RPC*-*T3 - Pressure and temperature compensated three-way flow control valve - CP1R*-W - Roller operated fast/slow speed selection valve - K4WA/C - Deceleration valve