شیرهای کنترل فشار شایع ترین انواع شیر کنترل هستند. عملکرد این شیر ها ممکن است بسته به نیاز سیستم متفاوت باشد. می توانند از اجزای مدار در برابر اضافه بار حفاظت نمایند یا نیرو یا گشتاور را که توسط یک هیدروموتور اعمال می شود را محدود کنند. طراحی داخلی تمام شیرهای کنترل فشار مشابه است. شیرها شامل دو بخش هستند: بخش بدنه شامل یک پیستون که توسط فنر بسته کنترل می شود در برخی مدل ها بخش یا قسمت پایلوت شیر به طور هیدرولیکی مستمر پیستون را کنترل می کند.

تنوع و گستردگی شیرهای کنترل فشار بسیار زیاد است و تیراژ بالایی از تولیدات شرکت های هیدرولیکی را شامل می شود تمامی انواع شیرهای کنترل فشار توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مشابه سازی می گردد. این تعمیرات شامل بررسی نشتی ، بررسی قدرت و عملکرد می باشد. برخی از شیر های قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است. لازم به ذکر است کلیه شیر های کنترل فشار مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

 

Rexroth

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
DB 6 D
DBD
ZDBYD , Z2DBYD
ZDBT
DB ..W65
DB  DBW
DB  DBW
ZDB , Z2DB
DBA
DR 6 DP
DR 10 DP
ZDR
3DR
DR
ZDRK
DA 6 V
DA  DAW
DZ 6 DP
DZ 10 DP
ZDZ
DZ

 

 

کلمات کلیدی : تعمیر شیرهای کنترل فشار - تعمیر -  شیرهای کنترل فشار - کنترل فشار - 

DB 6 D - DBD - ZDBYD - Z2DBYD - ZDBT - DB ..W65 - DB  DBW - DB  DBW - ZDB - Z2DB - DBA - DR 6 DP - DR 10 DP - ZDR - 3DR - DR - ZDRK - DA 6 V -DA  DAW - DZ 6 DP - DZ 10 DP - ZDZ - DZ -