شیر کنترل دبی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. انواع شیر های کنترل دبی در مدل ها و انواع مختلف توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مشابه سازی می گردد. برخی از شیر های قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است . لازم به ذکر است کلیه شیرهای مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

 

Duplomatic

 

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
RS* - Double-acting throttle flow control valve
RSN* – Single-acting throttle flow control valve
RPC1 – Pressure and temperature compensated flow control valve
RPC* – Pressure and temperature compensated flow control valves
RPC1-T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valve
RPC*-*T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valves
K4WA/C – Deceleration valve
CP1R*-W – Roller operated fast/slow speed selection valve
QTM2 – Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02)
MERS – Flow restrictor valve ISO 4401-03 (CETOP 03)
QTM5 – Flow restrictor valve ISO 4401-05 (CETOP 05)
QTM7 – Flow restrictor valve ISO 4401-07 (CETOP 07)
RPC1*/M – Flow control valve ISO 4401-03 (CETOP 03)

کلمات کلیدی : شیر کنترل دبی - کنترل سرعت و شتاب  - کاهش جریان - 

RS* - Double-acting throttle flow control valve - RSN* – Single-acting throttle flow control valve - RPC1 – Pressure and temperature compensated flow control valve - RPC* – Pressure and temperature compensated flow control valves - RPC1-T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valve - RPC*-*T3 – Pressure and temperature compensated three-way flow control valve - K4WA/C – Deceleration valve - CP1R*-W – Roller operated fast/slow speed selection valve - QTM2 – Flow restrictor valve ISO 4401-02 (CETOP R02) - MERS – Flow restrictor valve ISO 4401-03 (CETOP 03) - QTM5 – Flow restrictor valve ISO 4401-05 (CETOP 05) - QTM7 – Flow restrictor valve ISO 4401-07 (CETOP 07) - RPC1*/M – Flow control valve ISO 4401-03 (CETOP 03)