توجه

محتوای برخی صفحات ممکن است توسط کلمه عبور حفاظت شده باشد. جهت دریافت «با ما تماس بگیرید»

مشاهده محتوای کامل

شیر کنترل جهت مدل CHB-D

این شیر معادل شیرهای برند رکسروت سری SERIE S می باشد. این شیر دارای نرخ فشار بالایی می باشد. همچنین در برابر خوردگی مقاوم می باشد.

شیر کنترل جهت مدل PO-DC6EC

این شیر معادل شیرهای برند رکسروت سری KSDER می باشد. این شیر دارای فشار عملکردی حداکثر 350 بار و دبی جریان حداکثر 20 لیتر بر دقیقه می باشد.

شیر کنترل جهت مدل DC6AS

این شیرها معادل شیرهای برند خوشنام رکسروت سری 4WM می باشد. از ویژگی های مهم این شیرها کیفیت و طول عمر بالا و تضمینی و حساسیت بالای آن ها می باشد.

شیر کنترل جهت مدل

DC-16AS-34A

این شیرها معادل شیرهای برند رکسروت سری 4WLEF هستند. همچنین دامنه ای بزرگی از جریان ها و فشار ها را در بر می گیرند و در موقعیت های متنوعی کاربرد دارند.

شیر کنترل جهت مدل DC6ES

این شیرها معادل شیرهای برند خوشنام رکسروت از سری 4WE می باشند. دارای کیفیت بسیار بالا و طول عمر تضمینی می باشند و برای کاربردهای مختلف می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

شیر کنترل جهت مدل DCP10ES

این شیر دارای سایز اسمی 6، حداکثر فشار عملکردی 350 بار و حداکثر دبی جریان 80 لیتر بر دقیقه می باشد. این شیر از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عملکرد آن تضمینی می باشد.

شیر کنترل جهت مدل PO-DC6EC

از لحاظ معادل خارجی این شیر معادل شیرهای برند رکسروت سری M-SED می باشد. این شیر از کیفیت و دوام و طول عمر بالایی برخوردار می باشد.

چک ولو مدل CHS-D40

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چک ولو مدل CHC

این شیر دارای سایز اسمی 6 تا 30، حداکثر فشار عملکردی 315 بار و حداکثر دبی جریان 400 لیتر بر دقیقه می باشد. این شیر در مقابل نشت بسیار مقاوم می باشد.

شیر کنترل جریان مدل M-FCH

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چک ولو مدل CHS-DP20

این شیر دارای سایز اسمی 6، حداکثر فشار عملکردی 315 بار و حداکثر دبی جریان 60 لیتر بر دقیقه می باشد. این شیر دارای کیفیت بسیار بالا و طول عمر تضمینی می باشد.

شیر کنترل جهت Mobile مدل
CBSP-3-A-35A

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چک ولو مدل
CH B-S D P 6 P3

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چک ولو مدل CHS-D 30

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر کنترل جهت مدل
DC P 30 H C

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر کنترل جهت مدل
DC-16AS-34B

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

چک ولو مدل M-CHP AB

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید