شیر هانت C3M از شیر های کنترل جهت است که با تغییر وضعیت مکانیزم داخلی آنها سیال ورودی به هر یک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود روش متداول در تحریک شیر های کنترل جهت اسپولی استفاده از سولونوئید است در این روش در اثر تحریک سیم پیچ الکتریکی حوزه مغناطیسی ایجاد شده دسته اسپول شیر را به داخل خود می کشد و موجب تغییر موضع آن می گردد محفظه استقرار سولونوئید از طریق مجرای خروجی به مخزن متصل است و این امر موجب خنک شدن سولونوئید بوسیله سیال خروجی میگردد و همچنین بدون اینکه از سرعت عملکرد یا پاسخ بکاهد عمل ضربه گیری در پشت اسپول را نیز انجام می دهد محدودیت اصلی سولونوئید ها نیروی تحریک کم آن است لذا در مواردی که به نیروی تحریک زیاد نیاز باشد سولونوئید یک شیر کوچک را راه اندازی می کند تا خط فرمان برقرار شود و شیر اصلی بتواند توسط فشار خط فرمان تحریک گردد قرقره پایلوت با تحریک سولونوئید خط فشار فرمان را به یکی از دو طرف اسپول اصلی هدایت می کند.

کد گذاری    ============================================================================

عملکرد   ==============================================================================

شیر Hunt C3M مربوط به خطوط نورد گرم فولاد با امولسیون آب می باشد این مدل شیر کنترل جهت دو وضعیته چهار راهه بوده و به عنوان شیر اصلی وظیفه کنترل وهدایت جریان سیال را به عهده دارد به سبب نوع اسپول به کار رفته شیر دارای ۲وضعیت و۴ راهگاه می باشد که در حالت بدون فرمان P به A وB به T ودر وضعیت تحریک P به B و A به T می شود کنترل شیر به وسیله پایلوت انجام می شود بدین طریق که با تحریک سولونوئید اسپول پایلوت حرکت کرده و مسیر روغن را از طریق x ویا y به دوسر اسپول اصلی باز می کند بدین ترتیب فشار در یک سر اسپول زیاد شده و اسپول جابه جا می شودو درپی آن جریان از P به A یا B برقرار می گردد و با قطع تحریک سولونوئید فنر اسپول را در حالت اولیه قرار می دهد.

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

 

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

سابلیت  شیر هانت C3M ====================================================================

جدول فنی معادل شیر هانت C3M ============================================================

 
۲۰- تا ۸۰  درجه سانتیگرادشرایط دمایی محیط کارکرد :
۱۰-۲۱۰  barفشار کاری پایلوت
 ۳۱۵  bar تافشار پورت های  A,B,P
۲۰- تا ۸۰  بهترین دمای کاری ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراددمای روغن :
۲۰ تا ۳۸۰mm2/s   بهترین ویسکوزیته ۳۰ تا۴۵ویسکوزیته:
۲۰۰۰L/minحداکثر جریان
دیجیتالنوع عملکرد
۲۲۰   Vولتاژ ورودی

قسمت های اصلی  =======================================================================

 

 

۱- پایلوت ومتعلقات

۲- بدنه اصلی شیر

۳- اسپول

۴- اسلیو

۵- ساپلیت پایلوت

۶-  درپوش کناری

۷- بلوک شیر کاتریج

۸- شیر کنترل جریان کاتریجی و متعلقات

۹- پیچ ها وملزومات نصب

۱۰- سابپلیت