شیر هیدرولیک رمپ دار و ترکیبی در انواع متفاوتی ساخته می شود و از آن برای حرکت آرام عملگر در ابتدا و انتهای مسیر استفاده می کنند. اینگونه شیرها معمولا در انواع کنترل فشار یا جریان و به صورت سفارشی در شرکت سامان صنعت پویا طراحی و ساخته می شوند.

 

ظاهر شیر هیدرولیک رمپ دار معمولی تفاوتی با شیرهای معمولی ندارد و برای حرکت آرام عملگر در ابتدا و انتهای مسیر طراحی شده است. می توان با تعویض اسپول شیرهای معمولی عملکرد آن را کنترل نمود. اینگونه شیرها معمولا در انواع کنترل فشار یا جریان و به صورت سفارشی در شرکت سامان صنعت پویا طراحی و ساخته می شوند.

 

 

شیرهای بلوکی مجموعه ای از تعدای شیرهای اسپولی یا سوپاپی هستند که در یک بلوکه مستقر می گردند. در این حالت بلوکه نقش پوسته را داشته و مجاری عبور بسیار به یکدیگر نزدیک می باشند. این امر موجب کوتاهتر شدن مجاری و بهبود بخشیدن به سرعت پاسخ زمانی می گردد. معمولا بلوکه ها از چدن ریختگی دانه ریز و به صورت چهارگوش تهیه شده و مجاری شیرها حتی الامکان به صورت موازی درنظر گرفته می شود.

 

 

شیرهای ترکیبی نوعی از شیرهای هیدرولیکی می باشند که برای انجام عمل خاص یا ترکیب چند عمل ساخته می شوند. در نوع معمول آن از ترکیب شیر های مدولار و معمولی استفاده شده ، ولی در نوع بلوکه ای که انواع عملکرد قابل سفارش است ، بیشتر از شیر های کاتریجی در بلوک استفاده می شود.رمپ دار کردن حرکت یک عملگر به صورت های مختلفی انجام می پذیرد. از جمله نصب گیت رمپ روی عملگر ، نصب کنترلر های الکترونیکی ، استفاده از شیر های رمپ دار و غیره. انتخاب هرکدام از روش ها با توجه به محدودیت ها ، هزینه ، دقت و نوع سیستم انجام می پذیرد.

 

 

 

این شیر از نوع شیرهای پروپورشنال است و برای ایجاد رمپ و کنترل سرعت عملگر،در ابتدا و انتهای مسیر، به کار می رود.انواع شیرهای پروپورشنال در سایز ها و ساپلیت های مختلف به صورت سفارشی توسط متخصصین شرکت سامان صنعت پویا قابل ساخت می باشد.

 

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک رمپ دار - حرکت آرام عملگر - کنترل فشار یا جریان - شیر سفارشی - شیر خاص - طراحی شیر هیدرولیک - ساخت شیر هیدرولیک - شیرهای بلوکه - شیرهای ترکیبی - شیر های کاتریجی - بالابر رمپ دار - بالابر ساده - شیر هیدرولیک رمپ دار و ترکیبی