اولین و بزرگ ترین تولید کننده شیرهای هیدرولیک در ایران

شیر هیدرولیک پروپرشنال

شیر پروپرشنال چهار راهه اسپولی در سایز های مختلف و به صورت یک ، دو  و سه طبقه به صورت با فیدبک و بدون فیدبک موجود می باشد. که در شیرهای بزرگ وجود یک طبقه برای راه انداز شیر اصلی الزامی می باشد این شیرها دارای درایو مستقیم (با نیروی خطی موتور ناشی از عمکرد دینامیکی بالای آن) مستقل از فشار سیستم می باشد. کاربرد این شیر برای کنترل حلقه بسته موقعیت، سرعت و فشار مناسب می باشد. با سیگنال اعمالی صفر یا در صورت عدم اعمال توان، اسپول به موقعیت مرکزی بر می گردد. در این موقعیت شیر دارای حداقل نشتی (بر اساس فشار کاری) می باشد.

یک شیر کنترل جریان پروپرشنال (تناسبی) با کنترل الکترونیکی مقدار جریان سیال هیدرولیک خروجی را متناسب با مقدار سیگنال ورودی به طور پیوسته تنظیم می کند. از چنین شیری می توان جهت کنترل دقیق سرعت یا شتابگیری و کاهش شتاب حرکت یک سیلندر یا موتور استفاده نمود. کنترل مذکور می تواند به صورت بسیار دقیق و تحت فرمان یک سیستم الکتریکی از راه دور و یا میکروکامپیوتر و یا PLC عمل نماید. اجزائ اصلی شیرکنترل جریان و فشار پروپرشنال  (تناسبی): ۱- سولونوئید تناسبی جهت اعمال فرمان ۲- بخش کنترلی جریان که اسپول شیر در آن قسمت قرار دارد. ۳-یک انتقال دهنده دیفرانسیل خطی متغیر ( LVDT ) در نوع دارای سیستم فیدبک

عمده مشکلات شیرهای پروپرشنال مربوط به عیوب مکانیکی و الکترونیکی می باشد که بعد از رفع عیوب مکانیکی و الکترونیکی (LVDT – برد الکترونیکی و…) شیرهای سرو و پروپرشنال تحت تست قرار می گیرد و کلیه تست های مربوطه از جمله تست نشتی، تست فشار، تست دبی، تست هیسترسیز، تست لرزش، تست دما، درصد باز شدن و … را می گذراند تا عملکرد مطمئن و بی نقص آن تایید شود.

شیر پروپرشنال از مدل PSDC6S از برد الکتریکی اکسترنال (EXTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 و 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDC6SE در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی اینترنال (INTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 و 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PHDCE10SE در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی اکسترنال (EXTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 و 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDCPE16SE در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی اینترنال (INTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 – 10 و 16 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDCE10S در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی اینترنال (INTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 و 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDCPE10SE34L در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی اکسترنال (EXTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 و 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDCPE16S در این قسمت قرار دارد.  مدل پایلوت این شیر PS-DC6S است. این شیر از برد الکتریکی انترنال (INTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 10، 16، 25، 27، 32، 35 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.

شیر پروپرشنال از مدل PSDCPE25SE در این قسمت قرار دارد. این شیر از برد الکتریکی انترنال (INTERNAL) بهره می برد و در سایزهای 6 – 10 ارائه شده است. نوع مونتاژ این شیر سابپلیت می باشد.