توضیحات کلی:شیرهای پروپرشنال رمپ دار شیری با برد داخلی به صورت عملکرد مستقیم می باشد. این شیردر واقع از نوع شیر های رمپ دار معمولی می باشد که سلونوئید تناسبی در آن جایگزین شده است. این روش بسیار خوب و موثر برای ایجاد رمپ بدون هزینه بالا می باشد.

کد گذاری   ============================================================================

عملکرد   ==============================================================================

شیرهای تناسبی در پاسخ به سیگنال کنترل از نوع الکتریکی یا الکترونیکی جریان یا فشار سیستم را کنترل می کنند اینگونه شیرها می توانند به منظور کنترل مقدار کمیت مورد نظر (فشار جریان و جهت سیال ) در بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند . عملکرد شیرهای تناسبی در طیف گسترده ای ما بین عملکرد شیرهای سولونوئیدی از نوع قطع و وصل و شیرهای الکتروهیدرولیک سرو قرار می گیرند با توجه به اینکه در اینگونه شیرها تغییر جریان سیال خروجی در اثر تغییر جریان الکتریکی ورودی دقیقا خطی نمی باشد به اینگونه شیرها عنوان تناسبی تعلق می گیرد صرف نظر از پاسخ غیر خطی شیرهای تناسبی استفاده از آنها روش کم هزینه ای را جهت کنترل موقعیت سرعت و یا نیرو در پیش روی ما قرار می دهد. به طور سنتی در ساختمان شیرهای تناسبی از سولونوئید استفاده می شود تا در پاسخ به سیگنال متغیر ورودی خروجی همواری را از نوع فشار جریان سیال جهت جریان و شتابگیری مثبت یا منفی تامین نماید شیرهای کنترل فشار تناسبی شیرهای کنترل جریان تناسبی و کنترل جهت تناسبی نمونه ای از انواع شیرهای تناسبی می باشد برخی از این شیرها چنان طراحی می شوند که چند پارامتر را به صورت همزمان کنترل کنند در شیرهای تناسبی این امکان وجود دارد که برای عملکردهای مختلف شیرطی یک سیکل از چند تنظیم مختلف استفاده شود .این نوع شیر نسخه اصلاح شده شیرهای سولونوئید چهارراهه از نوع قطع و وصل می باشند که در آنها سولونوئیدهای تناسبی جایگزین سولونوئیدهای معمولی گردیده و در آن عملکرد رمپ دار لحاظ شده است.

نماد عناصر هیدرولیک    ===================================================================

 

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

قسمت های اصلی    ======================================================================

 

 

  1. مجموعه سلونوئید
  2. اسلیو
  3. بدنه
  4. اسپول

 
NS3**NS5**مشخصات
۳۱۵barحداکثر فشار کاری
۷۰ L/min۱۵۰ L/minحداکثر جریان عبوری
۲۱۰ barحداکثر فشار برگشتی تانک
DIN 51524سیال هیدرولیک
۴ micronsفیلتراسیون روغن
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته
-۲۰c˚     +۷۰c˚     برای همه سطوح آب بندیدرجه حرارت سیال
.۲≥هیستر سیز %
۰-۲۴ Vبرد الکترونیکی

 

+/-۱۰ Vبوبین ها

سیگنال
۲٫۲۵٫۸وزن
Plug-in connector to din en 175301-803 and ISO 4400کانکتور

نمودار    ==============================================================================