شیر HUNT کارتریجی

 مکانیزم داخلی شیرهای کنترل جهت در انواع سوپاپی و اسپولی طبقه بندی می شوند. استفاده از کنترل جهت با مکانیزم لغزشی از عمومیت بیشتری برخوردار است اما با پیشرفت های زیادی که در طراحی وساخت شیر های سوپاپی به وجود آمده میزان استفاده از آنها رو به افزایش است. نوع مکانیزم تغییر وضعیت شیر با توجه به تعداد مدت زمان وتناوب عملکرد آن انتخاب می شود و اثر مهمی بر کیفیت عملکرد سیستم خواهد داشت اغلب شیر های به کار رفته در تجهیزات دارای عملکرد دیجیتال بوده و از حالت کاملا باز به حالت کاملا بسته تبدیل می شوند انواع مکانیزم تحریک شیرهای کنترل جهت عبارتند از :سوئیچ فشاری اهرم دستی پدال پایی مکانیکی خط فرمان هیدرولیکی فرمان هوایی سولونوئید برقی فنری

کد گذاری  =============================================================================

عملکرد   ===============================================================================

شیر HUNT  مورد استفاده درخطوط نورد گرم با امولسیون آب از نوع کاتریجی به همراه پایلوت یا راه انداز می باشد عملکرد شیر به صورت دیجیتال ( باز و بسته) بوده و به وسیله شیر پایلوت ساده برقی ۸/۳ کنترل می شود این شیر دارای ساپلیت مخصوص به خود و درین داخلی است شیر پایلوت به وسیله یک زیر شیری و شیر فشار شکن به شیر اصلی مرتبط می شود. با تحریک شیر پایلوت ، سولونویید موقعیت اسپول را تغییر داده و روغن را به مسیر پایین کاتریج هدایت می کند با افزایش فشار در زیر سوپاپ بالا رفته و مسر اصلی جریان باز می شود. با قطع تحریک فنر اسپول پایلوت را به جای خود برگردانده و فشار زیر سوپاپ قطع می شود و دریچه بسته می گردد.

نماد عناصر هیدرولیک    ===================================================================

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

قسمت های اصلی شیر HUNT  ===============================================================

 

  1. قطعات پایلوت
  2. بدنه شیر اصلی
  3. درپوش
  4. اسلیو
  5. اسپول
  6. زیر شیری
  7. شیر فشار شکن
  8. بلوکه کاتریج

 
۲۰- تا ۸۰  درجه سانتیگرادشرایط دمایی محیط کارکرد :
۸۰ kgوزن
۱۰-۲۱۰  barفشارکاری پایلوت
 ۳۱۵  bar تافشارپورتهای  A,B,P
۲۰- تا ۸۰  بهترین دمای کاری ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراددمای روغن :
۲۰ تا ۳۸۰mm2/sبهترین ویسکوزیته ۳۰ تا۴۵ویسکوزیته:
۳۰۰۰L/minحداکثر جریان
۲۲۰ Vولتاژ ورودی