محتوا و سرفصلهای دوره:

 

  • کليات آناليز علل ريشه ای RCA حل مسائل مبتنی بر پيشامد و آشنايی اصول علت و معمولی
  • گام های اصلی در آناليز موثر علل ريشه ای خرابی در سيستمهای هيدروليکی
  • تدارک برای شروع آناليزو جستجو برای اسناد و شواهد واولويت بندی مشکلات، ابزارها و نمونه ها
  • تعريف معيار آستانه ای برای آناليز و استفاده عملی و معيار های ادامه يا توقف آناليز در سيستمهای هيدروليکی
  • اعضای گروه آناليز و نکات کليدی مربوطه و چگونگی برگزاری جلسات آناليز علت و معلولی
  • بررسی شرايط عملياتی مشکل، کاربرد ها و ملاحظات و بهره گيری از آناليز تغييرات و مشکلات گذشته
  • تعريف مسئله و بايد ها و نبايد ها وتشکيل نمودار واقعيت، نکات کليدی در شناسايی علل خرابی در سيستمهای هيدروليکی
  • جستجو برای اثر اوليه و آناليز علت و معلولی مشکلات وپنج W و يك H و استفاده از نرم افزار FLUID SIM در عيب يابی از
  • مدارات هيدروليك و الکتروهيدروليك

 

کد دوره : H5

پیش نیاز دوره : H1, H2, H3

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------