محتوا و سرفصلهای دوره:

  • اهمیت فیلتراسیون در سیستم هایی هیدرولیک
  • مسیرهای ورود آلودگی به سیستم هیدرولیک
  • آشنایی با سیستم های خط مکش، فشار، برگشت و فیلتراسیون کنارگذر
  • بررسی تمیزی مورد نیاز قطعات مختلف در یک سیستم هیدرولیکی و تعیین
  • مش فیلتر مورد نیاز
  • آشنایی با برندهای معتبر فیلترها
  • محاسبه و انتخاب فیلتر مناسب برای سیستم
  • معرفی فلاشینگ (اهمیت و روش انجام آن)
  • انواع خنککننده ها، محاسبات مورد نیاز و نحوه انتخاب خنک کار مناسب.

 

کد دوره : H9

پیش نیاز دوره : H1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------