محتوا و سرفصلهای دوره:

  • آشنايی با ساختار درختی (toxonomy) سيستمهای پنوماتيك و مشخصات فنی اجزا آن شامل واحد توليد هوای
  • فشرده ، پايپينگ ، ولوها ، وعملگرها و...
  • نگهداری تجهيزات پنوماتيکی در ماشين آلات صنعتی
  • دياگرام حرکتی و روش عيب يابی و نقشه خوانی مدارهای پنوماتيك والکترو پنوماتيك
  • عيب يابی سيستماتيك مدارات پنوماتيك و الکتروپنوماتيك
  • آشنايی با اصول مانيتورينگ و استفاده از داده ها برای تعميرات و نگهداری تجهيزات پنوماتيك
  • آشنايی با نکات ايمنی در کار با دستگاههای پنوماتيکی.

 

کد دوره : P5

پیش نیاز دوره : P1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------