محتوا و سرفصلهای دوره:

  • معرفی و بیان کاربردها و مزایای علم نیوماتیک
  • آشنايی با قوانين فيزيکی مورد استفاده در علم نیوماتيك
  • تعریف و تشریح مفاهیم فشار، دبی، سرعت، نیرو، کار و توان در نوماتیک
  • مقايسه سيستم های نیوماتيکی با سيستم های هيدروليکی و الکتريکی
  • آماده سازی هوای فشرده و تشريح اجزا آن
  • آشنایی با انواع کمپرسور
  • طريقه آماده سازي هواي فشرده (رطوبت زدايي ، فيلتراسيون ، روغن زني ، تنظيم فشار)
  • آشنایی با انواع شیرها و عملگرهای مورد استفاده در نیوماتیک (ساختمان داخلی، اجزاء، نحوه عملکرد و ایفای نقش در مدار)
  • آشنایی با سمبل ها و نماد ها در نیوماتیک
  • مدل کردن مدارهای نیوماتیکی در نرم افزار و اجرا تست عملی.

 

کد دوره : P1

پیش نیاز دوره : دیپلم

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------