محتوا و سرفصلهای دوره:

 

  • آشنايی با استانداردها و تعريف کنترل و روش های سيستماتيك اتوماسيون
  • صنعتی
  • تعاريف و اصول مهندسی کنترل ، دياگرام تابع، انواع کنترل ها
  • روشهای حل تداخل سيگنال در مدارهای پنوماتيك و مسائل عملی
  • محاسبات کمپرسور و مخزن و انتخاب واحد تامین توان
  • سایزینگ و انتخاب المان ها از کاتالوگ ها
  • آشنایی با تئوري سیستم خلأ، انتخاب قطعات و طراحی مدار
  • مدارات تست خلأ (High Speed, High Vacuum)
  • تست مدارها به صورت عملی و عیب یابی آنها.

 

کد دوره : P3

پیش نیاز دوره : P1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------