محتوا و سرفصلهای دوره:

  • آشنایی علمی و عملی با قطعات و مدارهای عمومی هیدرولیک موبایل
  • آشنایی با سیستم های فرمان هیدرولیک
  • آشنایی با کارکرد بلوکهای کنترل در وسایل نقلیه سنگین و جرثقیل ها
  • طرز کار Joy stick
  • روشهای مختلف قرارگیری شیرهای سه وضعیتی در یک بلوک
  • معرفی پمپهای load sense
  • بیان روش های نگهداری بار در مدتهای طولانی
  • بیان روش های جلوگیری از سقوط آزاد و overload شدن
  • طراحی سیستم به صورت مستقل از میزان بار
  • معرفی شیرهای اولویتی.

 

کد دوره : H8

پیش نیاز دوره : H1

هزینه دوره برای شرکت ها : 1،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 200،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------