محتوا و سرفصلهای دوره:

 

  • آشنايی با مفهوم کنترل هيدروليك آنالوگ و باينری
  • بررسی کنترل سرعت و شتاب گیری سیلندر هیدرولیک تحت بار
  • ساختمان شيرهای هيدروليك پروپرشنال و سرو و موارد استفاده ی آن ها
  • منحنی های مشخصه شيرهای آنالوگ و پارامترهای مربوط به آن
  • کنترل فشار و سرعت در مدارهای هيدروليك پروپرشنال
  • نحوه اعمال Rampدر تنظیم کارت های پروپورشنال و تاثیر آن در نرمی حرکت
  • انواع کارت های راه انداز شیرهای پروپرشنال
  • تنظيم پارامترهای الکترونيکی بر روی شير و مفهوم کنترل حلقه باز آنالوگ
  • مقدمه ای بر کنترل حلقه بسته
  • PID Controller

 

کد دوره : H4

پیش نیاز دوره : H1, H2

هزینه دوره برای شرکت ها : 2،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 250،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------