محتوا و سرفصلهای دوره:

 

  • آشنایی با قطعات جانبی مدارهای هیدرولیک (آکومولاتورها، فیلترها، روغن ها و ...)
  • طراحی مدارهای پمپسیلندر و پمپموتور
  • مروری بر پمپ های دبی متغییر و نحوه کنترل و کاربرد آن ها
  • طراحی مدارهای چندپمپی
  • طراحی مدارهای شامل انباره
  • طراحی پاورپک و یونیت مناسب
  • آشانایی با شیوه هاي تقسیم جریان در سیستم هاي صنعتی
  • آشنایی با سلکتورهاي فشار پیشرفته
  • بررسی مدارات پیچیده هیدرولیکی.

 

کد دوره : H3

پیش نیاز دوره : H1

هزینه دوره برای شرکت ها : 2،500،000 تومان

هزینه دوره برای افراد : 300،000 تومان

 

------- بحث و تبادل نظر پیرامون واحد آموزش و دوره های ما در انجمن -------