ده بازرسی هیدرولیکی ضروری

بازرسی ها و اقدامات معمول نگهداری و اطمینان از کارکرد درست یک سیستم هیدرولیکی، تعویض فیلترها و چک سطح روغن دستگاه است. عمدتا در صورت خرابی دستگاه های هیدرولیکی ، به علت عدم دانش و تسلط کافی قادر به عیب یابی دقیق دستگاه نیستیم. به هرحال، لازم است که اقدامات مورد نیاز برای اطمینان از کارکرد درست دستگاه به موقع انجام شود. این اقدام از خرابی تجهیزات و توقف های ناگهانی کار جلوگیری می کند.

ادامه مطلب

6 راه تعمیر شیلنگ های یک سیستم هیدرولیکی

6راه تعمیر شیلنگ های یک سیستم هیدرولیکی بسیاری از ماشین ها و تجهیزات ها دارای شیلنگ های هیدرولیکی هستند. این شیلنگ ها به طور معمول قابلاطمینان و عمر زیادی دارند، اما در صورت استفاده زیاد پاره می شوند. زمانی که با چنین مشکلی رو به رو شدید،
بهترین کار تماس با فرد متخصص در زمینه تعمیر و تست شیلنگ های هیدرولیکی است. اما در وضعیت اضطراری،احتمالا نیاز به یک تعمیرات ابتدایی تا رسیدن یک متخصص را دارید. تعمیر موقت شیلنگ هیدرولیکی بر خلاف آنچه تصور می شود، کار سختی نیست و به 6مرحله زیر تقسیم می شود:

ادامه مطلب

کاهش زمان راه اندازی با استفاده از سیلندر های پنوماتیک و کنترل الکتریکی

سیلندر های پنوماتیک با کنترل الکتریکی زمان راه اندازی را کاهش و تولید در حجم محدود (کمتر از 500 عدد) را با اتوماتیک کردن میز نگهدارنده که قطعات پیچیده را درهنگام ماشین کاری نگه میدارد، کارآمدتر و سود آورترکرده است.

ادامه مطلب