فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش دوم )

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول ) این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول )

فیلم آموزشی اساس کار شیرهای کنترل جهت ( بخش اول ) این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

فیلم آموزشی نحوه عملکرد شماتیک شیر کنترل جهت پایلوتی

فیلم آموزشی نحوه عملکرد شماتیک شیر کنترل جهت پایلوتی این فیلم اموزشی توسط بخش فن اوری اطلاعات شرکت سامان صنعت پویا تهیه شده است. 

راه های ساده برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ها و دستگاه های هیدرولیکی

معمولا تست هایی که در سیستم هیدرولیکی انجام می شود شامل تعویض فیلتر، نمونه گیری و چک کردن سطح روغن است. تا زمانی که دستگاه به درستی کار می کند، معمولا بر اساس جمله ی “دستگاهی که کار میکند، نیاز به تعمیر ندارد!” عمل می شود. اما باید توجه کرد که برای هر دستگاه هیدرولیکی باید تست های خاصی برای اطمینان را انجام داد. برخی از این تست ها در زمان کارکرد و روشن بودن سیستم و برخی دیگر در زمان خاموشی و توقف دستگاه انجام می شود. نگهداری و تست های اطمینان به بهبود بازده سیستم های هیدرولیکی و ماشین ها کمک می کند.

ادامه مطلب