اهمیت کنترل دمای روغن هیدرولیک

کنترل دمای روغن هیدرولیک

در هوای سرد، افزایش دمای روغن چندان چالش برانگیز و نگران کننده نیست؛ اما حقیقت آنست که هر سیستم هیدرولیکی صنعتی که در دمای بیش از 140 درجه سانتی گراد کار می کند، داغ به شمار می رود. توجه کنید که در دماهای بالاتر از 140 درجه سانتی گراد، به ازای هر 18 درجه افزایش دما، عمر روغن نصف می شود. دستگاه ها و سیستم هایی که در دمای بالا کار می کنند، ممکن است تولید لجن کنند که (گیر) کردن شیر های اسپولی شود. نشتی پمپ ها و موتورهای هیدرولیکی با افزایش دما افزایش یافته و در نتیجه سرعت دستگاه کاهش می یابد.

ادامه مطلب

راه های ساده برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ها و دستگاه های هیدرولیکی

معمولا تست هایی که در سیستم هیدرولیکی انجام می شود شامل تعویض فیلتر، نمونه گیری و چک کردن سطح روغن است. تا زمانی که دستگاه به درستی کار می کند، معمولا بر اساس جمله ی “دستگاهی که کار میکند، نیاز به تعمیر ندارد!” عمل می شود. اما باید توجه کرد که برای هر دستگاه هیدرولیکی باید تست های خاصی برای اطمینان را انجام داد. برخی از این تست ها در زمان کارکرد و روشن بودن سیستم و برخی دیگر در زمان خاموشی و توقف دستگاه انجام می شود. نگهداری و تست های اطمینان به بهبود بازده سیستم های هیدرولیکی و ماشین ها کمک می کند.

ادامه مطلب

ده بازرسی هیدرولیکی ضروری

بازرسی ها و اقدامات معمول نگهداری و اطمینان از کارکرد درست یک سیستم هیدرولیکی، تعویض فیلترها و چک سطح روغن دستگاه است. عمدتا در صورت خرابی دستگاه های هیدرولیکی ، به علت عدم دانش و تسلط کافی قادر به عیب یابی دقیق دستگاه نیستیم. به هرحال، لازم است که اقدامات مورد نیاز برای اطمینان از کارکرد درست دستگاه به موقع انجام شود. این اقدام از خرابی تجهیزات و توقف های ناگهانی کار جلوگیری می کند.

ادامه مطلب