کاهش زمان راه اندازی با استفاده از سیلندر های پنوماتیک و کنترل الکتریکی

سیلندر های پنوماتیک با کنترل الکتریکی زمان راه اندازی را کاهش و تولید در حجم محدود (کمتر از 500 عدد) را با اتوماتیک کردن میز نگهدارنده که قطعات پیچیده را درهنگام ماشین کاری نگه میدارد، کارآمدتر و سود آورترکرده است.

ادامه مطلب