سلونوئید یک  سیم پیچ (کویل) عایق شده بر روی یک جسم آهنی است. این نوع دستگاه ها به عنوان الکترومغناطیس ( القاء در مدار های الکترونیکی)  استفاده می شود. در یک سلونوئید، ماده هسته فرومغناطیس است، به این معنی که خطوط مغناطیسی جریان را متمرکز می کند. این باعث افزایش القای کویل بیشتر از القای قابل دستیابی با یک سیم پیچ با ابعاد مشابه است. هنگامی که جریان در کویل برقرار است، بیشتر شار مغناطیسی در داخل هسته وجود دارد. (بعضی از شار ها در خارج از کویل در انتهای هسته ظاهر می شود؛ مقدار کمی شار نیز در خارج از کویل ظاهر می شود ). سیلندر الکترومغناطیسی در استوانه ای، توخالی، پلاستیکی یا فنولی با یک هسته متحرک ( آهن یا فولاد) قرار دارد. هسته در داخل و خارج از سیم پیچ در امتداد محور آن حرکت می کند. هنگامی که یک پالس به سیم پیچ اعمال می شود، میدان مغناطیسی هسته را به سمت بالا می برد و اینرسی این هسته را بالای مرکز کویل قرار می دهد. شیر های سلونوئید از ویژگی های جریان الکتریکی و قدرت میدان مغناطیسی که آنها تولید می کند برای تنظیم و کنترل سیال استفاده می کنند. شیر می تواند از طراحی دو پورت برای تنظیم جریان استفاده کند یا از طراحی سه یا چند پورت برای تغییر جریان بین پورت استفاده کند. شیرهای چندراهه را می توان در یک منیفولد قرار داد.

یکی از اجزائ اصلی شیرهای الکتروهیدرولیک بوبین یا سلونوئید است. بوبین ها وضعیت شیر و پورت ها را کنترل می کنند. با تغییرات مداوم ولتاژ و نوسان جریان ورودی خرابی و ضعیف شدن بوبین ها یک امر عادی به نظر می رسد با توجه به گران قیمت بودن برخی از شیرهای هیدرولیکی شرکت سامان صنعت پویا تمامی سلونوئیدهای شیرهای پرمصرف در صنعت رابا ضمانت ۶ ماهه تولید می نماید.