سیلندرها و جک ها ی هیدرولیک ادواتی هستند که در آن نیرویی بر روغن موجود در یک استوانه کوچک وارد می‌شود. این نیرو سبب می‌شود که روغن غیر قابل تراکم به استوانه بزرگ منتقل شود. روغن به پیستون استوانه بزرگ فشار می‌آورد و باعث بلند شدن بار روی استوانه (مثلا ماشین) می‌شود. مکانیزم کار ماشینهای جرثقیل ، و غیره نیز چنین می‌باشد که در عین سادگی ، کار مفید زیادی با بازده بالا انجام می‌دهد.در ساختمان جک های هیدرولیک از این واقعیت استفاده می‌شود که روغن تقریبا تراکم ناپذیر است و نیروی وارد بر خود را منتقل می‌کند. فشار وارد بر پیستون کوچک عینا به پیستون بزرگ منتقل می‌شود و آنرا به طرف بالا می‌راند.

سیلندرها و جک ها ی هیدرولیک به دلیل فشار کاری زیاد ، اعمال فشار جانبی ، ورود ذرات خارجی و … دچار خرابی می شوند. کلیه خدمات تعمیری جک و سیلندر شامل ترمیم کلیه عیوب از جمله خش ها و خوردگی های داخل لوله سیلندری ، ضربه خوردگی های روی پیستون. تغییر نوع سیلها و پکینگها جهت بالا رفتن کارایی جک ،سنگ زنی کامل سیلندر و هم چنین انجام تستهای مختلف جهت اطمینان از کارکرد صحیح جک در شرکت سامان صنعت پویا انجام می پذیرد.

 

کلمات کلیدی : جک هیدرولیک - مکانیزم ماشینهای جرثقیل - سیلندر - جک - جرثقیل - سیلندر جک - جک تلسکوپی - جک یکطرفه - جک دوطرفه - ساخت جک - ساخت سیلندر - طراحی جک