شیرهای پروپرشنال پایلوتی به دو صورت همراه با برد داخلی و یا همراه با برد خارجی در دسترس می باشد. این شیر به صورت دو مرحله ای عمل می کنند .بدین معنی که با دریافت سیگنال بوبین شیر پایلوت عمل کرده و اسپول پایلوت را جا بجا می کند با جابجایی اسپول پایلوت روغن از طریق مجرای کناری به سمت پشت اسپول اصلی می رود و آن را به جلو می راند. بدین ترتیب مسیر پمپ به خروجی در شیر اصلی باز می گردد . با قطع تحریک بوبین، اسپول شیر پایلوت توسط فنرها به موقعیت مرکز باز می گردد و فشار از پشت اسپول اصلی قطع می شود سپس فنرهای شیر اصلی اسپول را به موقعیت مرکز بازمی گردانند و مسیر پمپ به خروجی بسته می شود. وجود فیدبک باعث دقت و بهبود عملکرد شیر می شود به این ترتیب شیر با دریافت سیگنال خطا ورودی خورد را اصلاح می کند .امروزه تکنولوژی شیر پروپرشنال با توجه به تکنولوژی سوئیچینگ و حلقه بسته در سیستمهای هیدرولیک، گسترش پیدا کرده است و صنعت روز به روز مزایای این تکنولوژی را تجربه می کند. به زبان ساده شیر آلات پروپرشنال، شیر آلات هیدرولیکی الکتریکی قابل تنظیم هستند. آنها به اپراتور تقریبا کنترل تنظیم نامحدود و انعطاف پذیری می دهند. ابتدا یک سیگنال الکتریکی بعنوان ورودی برحسب ولتاژ (معمولا بین v10± تا ۰ ) وارد یک آمپلی فایر یا تقویت کننده الکترونیکی می شود و در آنجا به یک جریان الکتریکی (بر حسب آمپر) تبدیل می شود. این جریان الکتریکی وارد سلونوئید شیر پروپرشنال می شود. خروجی این سلونوئید را نیرو یا حرکت بوجود می آورد. نیرو یا حرکت ناشی از سلونوئید شیر پروپرشنال وارد شیر پروپرشنال می شود.خروجی شیر پروپرشنال،یک جریان یا یک فشار می باشد و خروجی شیرهای پروپرشنال پایلوتی وارد عملگرهای هیدرولیکی اعم از هیدروموتور و سیلندر می شود و درنهایت ماشین شروع به کار می کند.

کد گذاری   =============================================================================

عملکرد  ===============================================================================

شیرهای پروپرشنال پایلوتی در پاسخ به سیگنال کنترل از نوع الکتریکی یا الکترونیکی جریان یا فشار سیستم را کنترل می کنند اینگونه شیرها می توانند به منظور کنترل مقدار کمیت مورد نظر (فشار جریان و جهت سیال ) در بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند.عملکرد شیرهای تناسبی در طیف گسترده ای مابین عملکرد شیرهای سولونوئیدی از نوع قطع و وصل و شیرهای الکتروهیدرولیک سرو قرار می گیرند با توجه به اینکه در اینگونه شیرها تغییر جریان سیال خروجی در اثر تغییر جریان الکتریکی ورودی دقیقا خطی نمی باشد به اینگونه شیرها عنوان تناسبی تعلق می گیرد صرف نظر از پاسخ غیر خطی شیرهای تناسبی استفاده از آنها روش کم هزینه ای را جهت کنترل موقعیت سرعت و یا نیرو در پیش روی ما قرار می دهد. به طور سنتی در ساختمان شیرهای تناسبی از سولونوئید استفاده می شود تا در پاسخ به سیگنال متغیر ورودی خروجی همواری را از نوع فشار جریان سیال جهت جریان و شتابگیری مثبت یا منفی تامین نماید شیرهای کنترل فشار تناسبی شیرهای کنترل جریان تناسبی و کنترل جهت تناسبی نمونه ای از انواع شیرهای تناسبی می باشد برخی از این شیرها چنان طراحی می شوند که چند پارامتر را به صورت همزمان کنترل کنند در شیرهای تناسبی این امکان وجود دارد که برای عملکردهای مختلف شیرطی یک سیکل از چند تنظیم مختلف استفاده شود .این نوع شیر نسخه اصلاح شده شیرهای سولونوئید چهارراهه از نوع قطع و وصل می باشند که در آنها سولونوئیدهای تناسبی جایگزین سولونوئیدهای معمولی گشته اند. در اثر تعادل نیروی سولونوئید با نیروی فنر، اسپول در موقعیت مناسب قرار می گیرد.

عملکرد  ===============================================================================

 

 

 

اسپول های در دسترس

  • وسط بسته
  • P بسته
  • P بسته A به تانک
  • پمپ به تانک
  • P بسته B به تانک
  • P بسته یکطرفه

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

 
NS7مشخصات
۳۱۵barحداکثر فشار کاری
۲۱۰ barحداکثر فشار برگشتی تانک
DIN 51524سیال هیدرولیک
۴ micronsفیلتراسیون روغن
۴۳۰ L/minحداکثر جریان
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته
-۲۰c˚     +۸۰c˚     برای همه سطوح آب بندیدرجه حرارت سیال
۲≥هیستر سیز %
۲۴ Vولتاژ برد
+/-۱۰ V or 4-20 mAسیگنال
۱۱٫۵ kgوزن

کانکتور   ==============================================================================

 

کلمات کلیدی : شیر پروپورشنال - شیر پروپورشنال با فیدبک - شیر تناسبی با فیدبک - شیر هیدرولیک پروپورشنال - شیر تناسبی - سلونوئید تناسبی -  شیر پروپرشنال - پرپورشنال - پورپورشنال - تناسبی - کنترل حلقه بسته  - فیدبک -  کنترل فشار پروپرشنال - کنترل جریان تناسبی - شیر هیدرولیک - شیر پروپرشنال پایلوت دار - پروپرشنال پایلوت دار - شیرهای پروپرشنال پایلوتی