مشخصات کلی شیر سرو مدل f s 3

شیر یک مرحله ای

شیر ۴/۱ با وضعیت وسط بسته

دارای فیلتر قابل تعویض ۱۰ میکرون

صفر مکانیکی قابل تنظیم

فیدبک مکانیکی داخلی

ماکزیمم فشار پورت های A,B,P 300 بار

شرایط دمایی محیط کارکرد :  ۲۰- تا ۸۰  درجه سانتیگراد

کد گذاری  =============================================================================

عملکرد   ==============================================================================

مکانیزم داخلی شیرهای کنترل جهت در انواع سوپاپی و اسپولی طبقه بندی می شوند. استفاده از کنترل جهت اسپولی با مکانیزم لغزشی از عمومیت بیشتری برخوردار است .نوع مکانیزم تغییر وضعیت شیر با توجه به تعداد مدت زمان وتناوب عملکرد آن انتخاب می شود و اثر مهمی بر کیفیت عملکرد سیستم خواهد داشت اغلب شیر های به کار رفته درتجهیزات دارای عملکرد دیجیتال بوده و از حالت کاملا باز به حالت کاملا بسته تبدیل می شوند شیر های چند راهه نوع دیگری از شیر های کنترل جهت هستند که با تغییر وضعیت مکانیزم داخلی آنها سیال ورودی به هر یک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود از شیر های کنترل جریان به منظور تنظیم میزان روغن ارسالی به بخش های مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود. شیر های الکترو هیدرولیک متداول با سولونوئید های AC دارای عملکرد دیجیتال بوده به گونه ای که متناظر با وضعیت قطع و وصل سولونوئید اسپول در یک موقعیت خاص استقرار می یابد برای مثال یک شیر کنترل جهت دوراهه- دو وضعیتی با تحریک سولونوئید در وضعیت کاملا باز یا کاملا بسته قرار می گیرد این نوع عملکرد دیجیتالی باعث ایجادضربات فشاری و جریانی در مدار هیدرولیک می شود.در شیرهای پروپورشنال و سرو برای رفع مشکلات فوق از نیروی ناشی از بوبین یک سولونوئید DC  با موتور مخصوص استفاده می شود این شیر ها در انواع کنترل جهت کنترل دبی وکنترل فشار در رنج های وسیعی وجود دارندشیر های سرو با ایجاد حلقه بسته با گرفتن سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی فشار یا جریان سیال را کنترل می کند اینگونه شیرها به منظور کنترل کمیت مورد نظر می توانند در بی نهایت وضعیت موقعت دهی شوند شیرهای سرو در مقایسه با شیر های تناسبی درجه بالاتری از کنترل حلقه بسته را تامین می نمایند.شیرهای سرو درطرح های یک دو و سه مرحله ای در دسترس می باشند شیر سرو یک مرحله ای جهت عملکرد از محرک مستقیم استفاده می کند شیر دو مرحله ای از یک مرحله فرمان و یک مرحله نهایی یا اصلی برخوردار است شیر سرو سه مرحله ای شیر هایی هستند که مرحله فرمان آنها خود یک شیر سرو دومرحله ای است این شیر در مواردی به کاربرده می شود که مقدار جریان عبوری زیاد باشد مرحله اول شیر سرو یک تقویت کننده هیدرولیکی است این مرحله می تواند دارای یکی از طرح های :۱- فلاپر و نازل ۲- لوله جت ۳- موتور نیرویی و یا ۴-سولونوئید  باشد.

  • فلاپر و نازل : موتور کنترل (متشکل از سیم پیچ مغناطیس و آرمیچر همراه با فلاپر ) سیگنال جریان الکتریکی را به حرکت تناسبی فلاپر تبدیل می کند آرمیچر و فلاپر به یک فنر انعطاف پذیر نازک متصل می باشند هنگامی که سیم پیچ کنترلی توسط سیگنال جریان الکتریکی انرژی دار می شود آرمیچر در مقابل نیروی فنر انعطاف پذیر تغییر وضعیت می دهد جهت این تغییر وضعیت (چرخش) به پلاریته جریان الکتریکی ورودی بستگی دارد گشتاور اعمالی روی فنر انعطاف پذیر و به پیروی از آن تغییر وضعیت فلاپر با جریان الکتریکی کنترل کننده متناسب است هنگام قطع جریان کنترلی فنر انعطاف پذیر آرمیچر و همچنین فلاپر به وضعیت مرکزی باز می گردند به طور خلاصه موتور کنترل کننده سیگنال جریان الکتریکی را به جابجایی فلاپر تبدیل می کند تقویت کننده هیدرولیکی جابجایی را به افت فشار تبدیل می کند در مرحله دوم افت فشار به جریان سیال تبدیل می شود جریان ورودی به سیم پیچ موتور گشتاوری باعث دوران آرمیچر در مقابل فنر فیدبک می گردد در نتیجه این دوران فلاپر که به آرمیچر متصل است به نازل A  نزدیک و از نازل B دور می شود این تغییر موقعیت فشار PA را افزایش و فشار PB را کاهش می دهد عدم تعادل فشار باعث حرکت قرقره می گردد حرکت قرقره باعث اعمال نیرو به فلاپر( به سمت حالت مرکزی) می شود نهایتا فلاپر و قرقره به موقعیتی می رسند که فلاپر تقریبا در موقعیت مرکزی قرار می گیرد با مساوی شدن فشار قرقره نیز با توجه به جریان عبوری از سیم پیچ در موقعیت خود متوقف می گردد ساختار داخلی شیر دارای یک موتور ایجاد گشتاور ،سیم پیچ، فلاپر، نازل های فشار، اسپول، اسلیو، فیلتر و بدنه می باشد که تحت سیگنال وارد شده به شیر و نیروی مغناطیسی ایجاد شده فلاپر تغییر موقعیت داده وبا تغییر فشار خروجی فلاپرحرکت اسپول در درون اسلیو را کنترل می نمایدکه نهایتا این امر منجر به تغییر مسیر روغن در پورت های B,A, P و  T  می گردد. به سبب نوع اسپول به کار رفته شیر دارای ۳ وضعیت و۴ راهگاه می باشد که در حالت بدون فرمان تحت اثر فشار برابر خروجی از نازل ها اسپول در موقعیت وسط قرار می گیردکه در این حالت هر ۴ راه بسته می باشد دو وضعیت دیگر منجر به ایجاد فرمان هیدرولیکی  P به A  وB به T ویا P به B و A به T  می شود علاوه بر این با توجه به الگو برداری هایی از شرکت های معتبر دنیا در زمینه ساخت شیر سرو مدل f s 3 در جهان همچون MOOG  و REXROTH  صورت گرفته نوع ابعاد و ساب پلیت شیر به گونه ای ساخته شده است که استاندارد بوده و لزومی به استفاده از شیر خاص نمی باشد

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزاری که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

جدول فنی   ============================================================================

شیر سرو مدل f s 3
Iso 10372طرح پورت ها
۲۰- تا  ۶۰  درجه سانتیگرادشرایط دمایی محیط کارکرد :
 ۳۱۵  bar تافشار پورت های  A,B,P
< 200 barفشار پورت T
۲۰- تا ۸۰  بهترین دمای کاری ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراددمای روغن تحت فشار :
۲۰ تا ۳۸۰mm2/s   بهترین ویسکوزیته ۳۰ تا۴۵ویسکوزیته:
۸۰  L/ minمیزان جریان معمولی در ۱۰۰bar
Hysteresis ≤ ۵شار مغناطیسی    %
±۱۰ Vولتاژ ورودی
۱۲۰ C°ماکزیمم دمای سیم پیچ

نکات   ================================================================================

  • محل تنظیم مکانیکی موقعیت وسط شیر سرو مدل f s 3 که بعد از باز کرده در پوش به وسیله اچار پیچ گوشتی انجام می شود.
  • محل نصب کانکتور در شیر سرو مدل f s 3
  • یک عدد فیلتر ۱۰ میکرون در زیر شیر در پورت p قرار دارد
  • درپوش محل نصب اسپول که توصیه می شود به علت خارج شدن تنظیمات شیر به هیچ عنوان باز نشود.

قسمت های اصلی  شیر سرو مدل f s 3 ==========================================================

۱-بلوک شیر

۲-اسلیو یا بوش

۳-اسپول

۴-درپوش

۶-شفت لنگ

۷-فیلتر

۸-نازل

۹-پین تثبیت

۱۰-درپوش موتور

۱۱-متعلقات موتور

۱۲-اورینگ ها

۱۳-پیچ ها

۱۴-ارمیچر

۱۵-فلاپر