شیر سرو مدل FS5 :

 

از شیر های کنترل جریان به منظور تنظیم میزان روغن ارسالی به بخش های مختلف سیستم هیدرولیک استفاده می شود شیر های چند راهه نوعی از شیر های کنترل جهت هستند که با تغییر وضعیت مکانیزم داخلی آنها سیال ورودی به هر یک از دهانه های خروجی مورد نظر هدایت می شود مکانیزم داخلی شیرهای کنترل جهت از نوع اسپولی است. استفاده از کنترل جهت با مکانیزم لغزشی از عمومیت بیشتری برخوردار است .نوع مکانیزم تغییر وضعیت شیر با توجه به تعداد مدت زمان وتناوب عملکرد آن انتخاب می شود و اثر مهمی بر کیفیت عملکرد سیستم خواهد داشت در مواردی که به نیروی تحریک زیاد نیاز باشد سولونوئید یک شیر کوچک را راه اندازی می کند تا خط فرمان برقرار شود و شیر اصلی بتواند توسط فشار خط فرمان تحریک گردد اسپول پایلوت با تحریک سولونوئید خط فشار فرمان را به یکی از دو طرف اسپول اصلی هدایت می کند.

کد گذاری   ============================================================================

عملکرد   ===============================================================================

در سیستم های سرو، یک سیگنال ورودی کوچک در داخل آمپلی فایر به یک سیگنال خروجی بزرگ تبدیل می شود. بهترین نمونه برای کاربرد سیستم های سرو، سیستم فرمان خودروها می باشد، جایی که با کوچکترین نیرو به غربالک فرمان، یک نیروی بزرگ روی چرخ ها بوجود می آید. شیر سرو با استفاده از آمپلی فایر، در مدارهای کنترل حلقه بسته، استفاده می شود. این سیستم نه تنها سیگنال ورودی را به حجم جریان تبدیل می کند بلکه میزان خطا را به صورت الکترونیکی اندازه گیری می کند و جهت تصحیح به شیر سرو فرمان می دهد.

شیر های الکترو هیدرولیک متداول با سولونوئید های AC دارای عملکرد دیجیتال بوده به گونه ای که متناظر با وضعیت قطع و وصل سولونوئید اسپول در یک موقعیت خاص استقرار می یابد برای مثال یک شیر کنترل جهت دوراهه- دو وضعیتی با تحریک سولونوئید در وضعیت کاملا باز یا کاملا بسته قرار می گیرد این نوع عملکرد دیجیتالی باعث ایجاد ضربات فشاری و جریانی در مدار هیدرولیک می شود.

در شیرهای سرو  از نیروی ناشی از بوبین یک سولونوئید DC  با موتور مخصوص استفاده می شود این شیر ها در انواع کنترل جهت، کنترل دبی وکنترل فشار در رنج های وسیعی وجود دارند مکانیزم سرو سیستم کنترلی است که خروجی خود را اندازه گیری می کند تا به طور سریع ودقیق آن را وادار به پیروی از سیگنال فرمان نماید در این راستا اثرات مزاحم موجود در سیستم کنترل و بار بایستی به حداقل برسد سروها را می توان جهت کنترل هر نوع کمیت فیزیکی مانند نیرو فشار درجه حرارت ولتاژ جریان الکتریکی طراحی نمود خروجی سیستم سرو توسط یک ترانسدیوسر اندازه گیری می شود تا به سیگنال الکتریکی متناسبی تبدیل شود در نتیجه مقایسه سیگنال فیدبک با سیگنال فرمان سیگنال خطا تولید می شود تا پس از تقویت توسط آمپلی فایر جهت تحریک شیر سرو مورد استفاده قرار گیرد شیر سرو میزان جریان روغن ورودی به عملگر را متناسب با جریان الکتریکی خروجی از آمپلی فایر کنترل می کند همزمان با ورود روغن به عملگر نیروی لازم جهت حرکت بار مقاوم نیز اعمال می شود بنابراین در اثر تغییر سیگنال فرمان سیگنال خطائی نیز تولید می شود که باعث حرکت بار می گردد این حرکت در جهتی است که سیگنال خطا به صفر رسانده شود. از متداول ترین سروهای الکتروهیدرولیک جهت کنترل کمیت های موقعیت ( خطی یا زاویه ای) سرعت ( خطی یا زاویه ای ) نیرو (یا فشار ) استفاده می شود شیر های سرو با ایجاد حلقه بسته با گرفتن سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی فشار یا جریان سیال را کنترل می کند اینگونه شیرها به منظور کنترل کمیت مورد نظر می توانند در بی نهایت وضعیت موقعت دهی شوند شیرهای سرو در مقایسه با شیر های تناسبی درجه بالاتری از کنترل حلقه بسته را تامین می نمایند.

شیرهای سرو درطرح های یک دو و سه مرحله ای در دسترس می باشند شیر سرو یک مرحله ای جهت عملکرد از محرک مستقیم استفاده می کند شیر دو مرحله ای از یک مرحله فرمان و یک مرحله نهایی یا اصلی برخوردار است شیر سرو سه مرحله ای شیر هایی هستند که مرحله فرمان آنها خود یک شیر سرو دومرحله ای است این شیر در مواردی به کاربرده می شود که مقدار جریان عبوری زیاد باشد مرحله اول شیر سرو یک تقویت کننده هیدرولیکی است این مرحله می تواند دارای یکی از طرح های :۱- فلاپر و نازل ۲- لوله جت ۳- موتور نیرویی و یا ۴-سولونوئید  باشد.

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

ساختار شیر FS5   =======================================================================

شیر تناسبیFS5 یک شیر سه وضعیت چهار راهه با پاسخ زمانی کوتاه می باشد و شامل قسمت تغییر دهنده (موتور) قسمت تقویت کننده هیدرولیکی(نازل و فلاپر) اسپول و بوش و فیدبک موتورکه خود شامل سیم پیچ قطعه آهنربایی ارمیچر (القاگر) می باشد.تمامی قطعات بر اساس استاندارد DIN EN ISO 9001. ساختار داخلی شیر دارای یک موتور ایجاد گشتاور سیم پیچ فلاپر نازل های فشار اسپول اسلیو فیلتر و بدنه می باشد که تحت سیگنال وارد شده به شیر و نیروی مغناطیسی ایجاد شده فلاپر تغییر موقعیت داده وبا تغییر فشار خروجی فلاپرحرکت اسپول در درون اسلیو را کنترل می نمایدکه نهایتا این امر منجر به تغییر مسیر روغن در پورت های B,A, P و T می گردد. به سبب نوع اسپول به کار رفته شیر دارای ۳ وضعیت و۴ راهگاه می باشد که در حالت بدون فرمان تحت اثر فشار برابر خروجی از نازل ها اسپول در موقعیت وسط قرار می گیردکه در این حالت هر ۴ راه بسته می باشد دو وضعیت دیگر منجر به ایجاد فرمان هیدرولیکی P به A وB به T ویا P به B و A به T می شود علاوه بر این با توجه به الگو برداری هایی از شرکت های معتبر دنیا در زمینه ساخت شیرهای سرو در جهان همچون MOOG و REXROTH صورت گرفته نوع ابعاد و ساب پلیت شیر به گونه ای ساخته شده است که استاندارد بوده ولزومی به استفاده از شیر خاص نمی باشد.

قسمت های اصلی   =======================================================================

 

 

 

 

  1. بدنه
  2. اسلیو
  3. اسپول
  4. درپوش
  5. موتور
  6. کاور

 
ISO 4401.طرح پورت ها
۲۰- تا ۸۰ درجه سانتیگراددمای مخزن :
۲۰- تا ۸۰  درجه سانتیگرادشرایط دمایی محیط کارکرد :
۲٫۲ کیلوگرموزن
۱۰-۲۱۰  barفشار کاری پایلوت
 ۳۱۵  barفشار پورت های  A,B,P
External drain up to 315     Internal drain < 100 barفشار پورت T
۲۰- تا ۸۰  بهترین دمای کاری ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراددمای روغن :
mm2/s 15 تا ۱۰۰ بهترین ویسکوزیته ۳۰ تا۴۵ویسکوزیته:
±۱٫۳کورس اسپول
Hysteresis ≤ ۵شار مغناطیسی    %
۴۰ msپاسخ زمانی

نمودار   ===============================================================================

کلمات کلیدی : سرو - شیر سرو - سروولو - سرو 1/4 - ساخت شیر های سرو - فلاپر و نازل - تولید شیر سرو - سرو رکسروت - سرو موگ - تولید سرو در ایران - سازنده شیرهای سرو - معادل D631 - MOOG D631