شیر هیدرولیک سرو با ایجاد حلقه بسته با گرفتن سیگنال الکتریکی یا الکترونیکی فشار یا جریان سیال را کنترل می کند. اینگونه شیرها به منظور کنترل کمیت مورد نظر می توانند در بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند. سروولوها در مقایسه با شیر های پرپورشنال (تناسبی) درجه بالاتری از کنترل حلقه بسته را تامین می نمایند. سروولو درطرح های یک، دو و سه مرحله ای در دسترس می باشند شیرسرو یک مرحله ای جهت عملکرد از محرک مستقیم استفاده می کند، شیر دو مرحله ای از یک مرحله فرمان و یک مرحله نهایی یا اصلی برخوردار است، شیرسرو سه مرحله ای شیر هایی هستند که مرحله فرمان آنها خود یک شیرسرو دومرحله ای است این شیر در مواردی به کاربرده می شود که مقدار جریان عبوری زیاد باشد. مرحله اول شیرسرو یک تقویت کننده هیدرولیکی است این مرحله می تواند دارای یکی از طرح های :۱- فلاپر و نازل ۲- لوله جت ۳- موتور نیرویی و یا ۴-سولونوئید باشد. برخی از شیرهای تولیدی شرکت در زیر آمده است.

 

 

این سروولو برای کنترل دبی می باشد. ساختار داخلی شیر دارای یک موتور ایجاد گشتاور ،سیم پیچ، فلاپر، نازل های فشار، اسپول، اسلیو، فیلتر و بدنه می باشد که تحت سیگنال وارد شده به شیر و نیروی مغناطیسی ایجاد شده فلاپر تغییر موقعیت داده وبا تغییر فشار خروجی فلاپرحرکت اسپول در درون اسلیو را کنترل می نماید . این شیر معادل با MOOG D761 است.

 

این شیرسرو تک مرحله ای برای کنترل دبی می باشد. در سیستم های سرو، یک سیگنال ورودی کوچک در داخل آمپلی فایر به یک سیگنال خروجی بزرگ تبدیل می شود. شیرسرو با استفاده از آمپلی فایر، در مدارهای کنترل حلقه بسته، استفاده می شود. این سیستم نه تنها سیگنال ورودی را به حجم جریان تبدیل می کند بلکه میزان خطا را به صورت الکترونیکی اندازه گیری می کند و جهت تصحیح به شیرسرو فرمان می دهد نوع مکانیزم شیر فلاپر و نازل است تغییر فشار در پشت نازل ها باعث تغییر وضعیت فنر شده و فرمان فیدبک را صادر می کند این شیر معادل با MOOG D631 است.

 

 

این شیر معادل شیر rexroth 4wse3ee است مکانیزم  شیر از نوع دومرحله ای می باشد ، بدین معنا که شیر اصلی توسط یک شیرسرو کوچک راه اندازی می شود. تغییرات شیر اصلی توسط سنسور اندازه گیری شده و به برد الکترونیکی فرستاده می شود با محاسبه سیگنال خطا و تقویت آن فرمان به شیر پایلوت ارسال می شود تا موقعیت اسپول اصلی اصلاح گردد.

کلمات کلیدی : سروولو - شیر سرو - ساخت شیر های سرو - تولید شیر سرو - سرو رکسروت - سرو موگ - تولید سرو در ایران - سازنده شیرهای سرو - REXROTH - MOOG - PARKER - VICKERS - ATOS