شیر پروپرشنال کارتریجی به دو صورت همراه با برد داخلی و یا همراه با برد خارجی در دسترس می باشد. شیرهای کاتریج به صورت مستقیم و پایلوتی طراحی می شوند. نوع مستقیم در شیرهای سایز کوچک که نیروی سلونوئید قادر به تغییر وضعیت شیر می باشد و نوع پایلوتی در شیرهای سایز بزرگ است که از پایلوت برای راه انداز شیر اصلی استفاده می شود.تکنولوژی شیر پروپرشنال با توجه به تکنولوژی سوئیچینگ و حلقه بسته در سیستمهای هیدرولیک، گسترش پیدا کرده است و صنعت روزبه روز مزایای این تکنولوژی را تجربه می کند. به زبان ساده شیر آلات پروپرشنال، شیر آلات هیدرولیکی الکتریکی قابل تنظیم هستند. آنها به اپراتور تقریباکنترل تنظیم نامحدود و انعطاف پذیری می دهند. ابتدا یک سیگنال الکتریکی بعنوان ورودی برحسب ولتاژ (معمولا بین v10± تا ۰ ) وارد یک آمپلی فایر یا تقویت کننده الکترونیکی می شود و در آنجا به یک جریان الکتریکی (بر حسب آمپر) تبدیل می شود. این جریان الکتریکی وارد سلونوئید شیر پروپرشنال می شود. خروجی این سلونوئید را نیرو یا حرکت بوجود می آورد.

کد گذاری   =============================================================================

عملکرد   ==============================================================================

 

 

شیر پروپرشنال کارتریجی در پاسخ به سیگنال کنترل از نوع الکتریکی یا الکترونیکی جریان یا فشار سیستم را کنترل می کنند اینگونه شیرها می توانند به منظور کنترل مقدار کمیت مورد نظر (فشار جریان و جهت سیال ) در بی نهایت وضعیت موقعیت دهی شوند.عملکرد شیرهای تناسبی در طیف گسترده ای مابین عملکرد شیرهای سولونوئیدی از نوع قطع و وصل و شیرهای الکتروهیدرولیک سرو قرار می گیرند با توجه به اینکه در اینگونه شیرها تغییر جریان سیال خروجی در اثر تغییر جریان الکتریکی ورودی دقیقا خطی نمی باشد به اینگونه شیرها عنوان تناسبی تعلق می گیرد صرف نظر از پاسخ غیر خطی شیرهای تناسبی استفاده از آنها روش کم هزینه ای را جهت کنترل موقعیت سرعت و یا نیرو در پیش روی ما قرار می دهد. به طور سنتی در ساختمان شیرهای تناسبی از سولونوئید استفاده می شود تا در پاسخ به سیگنال متغیر ورودی خروجی همواری را از نوع فشار جریان سیال جهت جریان و شتابگیری مثبت یا منفی تامین نماید شیرهای کنترل فشار تناسبی شیرهای کنترل جریان تناسبی و کنترل جهت تناسبی نمونه ای از انواع شیرهای تناسبی می باشد برخی از این شیرها چنان طراحی می شوند که چند پارامتر را به صورت همزمان کنترل کنند در شیرهای تناسبی این امکان وجود دارد که برای عملکردهای مختلف شیرطی یک سیکل از چند تنظیم مختلف استفاده شود .این نوع شیر نسخه اصلاح شده شیرهای سولونوئید چهارراهه از نوع قطع و وصل می باشند که در آنها سولونوئیدهای تناسبی جایگزین سولونوئیدهای معمولی گشته اند. در اثر تعادل نیروی سولونوئید با نیروی فنر، اسپول در موقعیت مناسب قرار می گیرد.

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

 
شیر پروپرشنال کارتریجیمشخصات
۳۱۵barحداکثر فشار کاری
۲۱۰ barحداکثر فشار برگشتی تانک
DIN 51524سیال هیدرولیک
۴ micronsفیلتراسیون روغن
۱۶۵۰ L/minحداکثر جریان
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته
-۲۰c˚     +۸۰c˚     برای همه سطوح آب بندیدرجه حرارت سیال
۱≥هیستر سیز %
۲۴ Vولتاژ برد
+/-۱۰ V or 4-20 mAسیگنال
۳۰ kgوزن

کانکتور   ==============================================================================

کلمات کلیدی : شیر پروپورشنال - شیر پروپورشنال بدون فیدبک - شیر تناسبی بدون فیدبک - شیر هیدرولیک پروپورشنال - شیر تناسبی - سلونوئید تناسبی -  شیر پروپرشنال - پرپورشنال - پورپورشنال - تناسبی - کنترل حلقه بسته  - فیدبک -  کنترل فشار پروپرشنال - کنترل جریان تناسبی - شیر هیدرولیک - شیر پروپرشنال پایلوت دار - پروپرشنال کاتریجی - شیرهای پروپرشنال کارتریجی - شیر پروپرشنال کارتریجی