شیر کنترل جهت پایلوتی

استفاده از شیرهای کنترل جهت در سایز های بزرگ برای تامین دبی مورد نیاز و جلوگیری از ایجاد فشار در مدار ضروری می باشد. با بزرگ شدن سایز شیرهای کنترل جهت نیروی لازم برای کنترل اسپول نیز افزایش می یابد باتوجه به محدود بودن نیروی سلونوئید ها ، از یک شیر کوچک برای کنترل شیر بزرگ تر استفاده می شود.

کد گذاری ======================================================================

عملکرد ========================================================================

کنترل شیر کنترل جهت پایلوتی به وسیله پایلوت است که به صورت سولونوئیدی و دیجیتال می باشد. یعنی جریان به مصرف کننده قطع ویا وصل می شود اجزا اصلی این سیستم عبارتست از 1-بلوک شیر اصلی 2-شیر پایلوت 3- اسپول 4- فنر برگرداننده

در حالت بدون فرمان اسپول پایلوت تحت نیروی دو فنر(5.1 و5.2) در موقعیت مرکزی قرار می گیرد با تحریک سیم پیچ الکتریکی سمت چپ حوزه مغناطیسی ایجاد می شود و دسته قرقره (اسپول) شیر را به داخل خود می کشد و سبب جابجایی اسپول(10) می شود و  حرکت اسپول باعث باز شدن P به A و T به Bدر بلوک(4) می گردد. مسیر A در شیر پایلوت به قسمت چپ در پشت اسپول منتهی می شود با برقراری جریان فشار دراین ناحیه زیاد می شود و اسپول شیر اصلی را به سمت راست هدایت می کندو سبب باز شدن مسیر P به B و A به T می گردد. با قطع تحریک٬ فنر(5.2) فشرده سمت چپ اسپول پایلوت را به موقعیت اولیه (وسط) باز می گرداند بدین ترتیب فشار در سمت چپ شیر اصلی کاهش یافته و فنر سمت راست(3.1) اسپول شیر اصلی را به حالت وسط می رساند.

شیر کنترل جهت پایلوتی برقی بصورت تحریک پایلوتی بوده و سلونوئید آن در 2 نوع AC و DC موجود است.بدنه شیر از چدن ریخته گری دقیق با استحکام بالا ساخته شده که این امر باعث حداقل افت فشار در عبور جریان از شیر می شود. آرمیچر این شیر از نوع مرطوب بوده و کویل آن از نوع قابل تبدیل می باشد.

مهمترین اجزاء ===================================================================

نماد و سیمبل ====================================================================

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزاری که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند

جدول مشخصات =================================================================

 

*NS7

مشخصات

350 bar (5075 psi)

حدکثر فشار کاری

400 L/min

حداکثر جریان عبوری

طبق نمودار

نرخ دبی

100 bar (1450 psi)

حداکثر فشار برگشتی تانک

DIN 51 524

مایع هیدرولیک

-20C   تا  +70C

درجه حرارت مایع هیدرولیک

4 Microns

فیلتراسیون روغن

10-400 cSt at 40c˚

ویسکوزیته

طبق ISO 4401

سطح مونتاژ شیر

DC 24/12V   ,   AC 220/110V

ولتاژ سولونوئید

نمودارها =======================================================================

ابعاد و ساپلیت ===================================================================

 

کلمات کلیدی : شیر کنترل جهت پایلوتی - شیر کنترل جهت پایلوت دار - شیر کنترل جهت - شیر کنترل جهت برقی - شیر کنترل جهت سلونوئیدی - شیر هیدرولیک کنترل جهت - شیر کنترل جهت با پایلوت - شیر هیدرولیک جهتی - شیر برقی - شیر سلونوئیدی - شیر جهتی