مشخصات کلی  شیر کنترل دبی بین راهی :

 

 

 

شیر کنترل دبی بین راهی معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. انتخاب ابعاد و حداکثر جریان منتقل شونده توسط شیر ، قابل سفارش بوده ومی توان المان های آن را مطابق نظر مشتری تغییر داد. در زیر یک نمونه ساخته شده را تشریح میکنیم.

کد گذاری =============================================================================

عملکرد   ==============================================================================

 

شیر کنترل دبی بین راهی معمولا در قسمت قبل یا بعد از عملگر قرار می گیرد و با برقراری جریان روغن از شیرها و لوله ها عبور کرده و به شیر مورد اشاره می رسد در این نقطه جریان سیال با کاهش سطح مقطع رو به رو می شود و تمامی جریان قادر به عبور از آن نمی باشد .بدین ترتیب جریان ورودی به عملگر کنترل شده و حرکت به آرامی صورت می پذیرد. (میزان خروجی شیر کنترل دبی توسط پیچ روی شیر تنظیم می گردد.)

 
 مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
بسته به سایز تاL/m  ۵۰۰حداکثر جریان عبوری
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C  تا  +۸۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
آلومینیوم  یا  استیلجنس
مطابق با سفارش و ابعادسایز دنده

نماد عناصر هیدرولیک    ===================================================================

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

قسمت های اصلی    ======================================================================

 

 

 

  1. بدنه
  2. نگهدارنده
  3. سرپیچ
  4. پیچ تنظیم

نمودار    ==============================================================================

کلمات کلیدی : شیر کنترل دبی بین راهی - شیر هیدرولیک کنترل دبی - شیر هیدرولیک کنترل جریان - شیر کنترل دبی - شیر کنترل جریان - شیر هیدرولیک کنترل دبی معمولی - شیر هیدرولیک کنترل دبی بین راهی - شیر هیدرولیک کنترل جریان معمولی - شیر هیدرولیک کنترل جریان بین راهی - ساخت شیر - تولید شیر - تولید شیر هیدرولیک در ایران - سازنده شیرهای هیدرولیک