توضیحات کلی شیر کنترل دبی مدولار :

شیر مدولار به شیری گفته می شود که دو ساپلیت رویی و زیرین دارد و ارتباط دو شیر را با کنترل المان جهت ، دبی یا فشار برقرار می نماید. در برخی منابع به این گونه شیر ها ساندویچی هم گفته می شود. استفاده از اینگونه شیر ها باعث فشرده و متراکم شدن مدار و کاهش لوله و اتصالات می شود. شیر کنترل دبی مدولار معمولا برای کنترل سرعت و شتاب عملگر یا کاهش جریان به منظور استفاده در دیگر بخش های مدار به کار می رود. در زیر یک نمونه ساخته شده را تشریح میکنیم.

کد گذاری  =============================================================================

نماد عناصر هیدرولیک    ===================================================================

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

 

 

 

 

 

قسمت های اصلی   =======================================================================

 

 

  1. بدنه
  2. درپوش
  3. مجموعه کنترل فشار
  4. پیچ تنظیم

 

 

 

 

 

 

 
شیر کنترل دبی مدولار مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
بسته به سایز تاL/m  ۱۲۰حداکثر جریان عبوری
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C  تا  +۸۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
آلومینیوم  یا  استیلجنس

نمودار   ===============================================================================

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل دبی - شیر هیدرولیک کنترل جریان - شیر کنترل دبی - شیر کنترل جریان - شیر هیدرولیک کنترل دبی معمولی - شیر هیدرولیک مدولار جریانی - شیر مدولار جریانی - ساخت شیر - تولید شیر - تولید شیر هیدرولیک در ایران - سازنده شیرهای هیدرولیک - شیر کنترل دبی مدولار