شیر کنترل فشار رمپ دار می تواند بصورت منفرد برای کنترل یک خط هیدرولیکی و یا بصورت دوتایی برای کنترل دو خط کنترلی و با دامنه فشاری متغیر تنظیم شود. این شیر بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر )که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکاربرده می شود این شیر خاص بنا بر نیاز شرکت تام ایران خودرو با کارکرد کنترل فشار به صورت بدون ضربه به سیستم از روی نمونه اصلی ساخته شد که باتوجه به نبود قطعات یدکی و خاص بودن شیر ضمن بومی سازی، نیاز این صنعت نیز مرتفع گردید.

کد گذاری =====================================================================

عملکرد =======================================================================

 

شیر کنترل فشار رمپ دار در مدار کنترل یک یا دو لاین جریان را به عهده دارد . با بالا رفتن فشار در لاین جریان ، اسپول شیر نیز به فنر فشار وارد می کند اگر فشار جریان از نیروی فنر بیشتر شود اسپول کنار رفته و راه جریان به تانک یا مسیر هدف باز می شود.

 

نماد و سیمبل ===================================================================

 

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزاری که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند

اجزائ اصلی ===================================================================

  • بدنه
  • درپوش
  • پیچ تنظیم
  • درپوش
  • پلاک فشاری
  • پلاک فشاری
  • اسپول
  • فنر فشاری
  • اسپول

 

جدول مشخصات  و نمودار ========================================================

 

 

مشخصات

350 bar (5075 psi)

حدکثر فشار کاری

تا 250 (bar)

حداکثر فشار شکست

DIN 51 524

مایع هیدرولیک

-20C  تا  +80C

درجه حرارت مایع هیدرولیک

4 Microns

فیلتراسیون روغن

10-400 cSt at 40c˚

ویسکوزیته