توضیحات کلی شیر کنترل فشار پایلوت دار :

این شیر را می توان برای کنترل یک خط هیدرولیکی تنظیم کرد. این شیر بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر ) که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکاربرده می شود. به منظور انتخاب صحیح و مناسب انواع شیر اطمینان برای کاربردهای خاص و همچنین جهت تنظیم فشار مناسب برای عملکرد مطلوب می بایست توجه نمود که در اغلب شیرهای اطمینان با عملکرد مستقیم اختلاف قابل توجهی بین فشار شکست و فشار نظیر عبور جریان وجود دارد پاسخ زمانی یکی از مهمترین ویژگی های شیر اطمینان است که میزان اهمیت آن بسته به کاربرد مورد نظر تعیین میگردد.

کد گذاری    ============================================================================

عملکرد    ==============================================================================

 

 

شیر کنترل فشار پایلوت دار به منظور کاهش فشار در مدار و ارسال آن به مدار ثانویه یا تانک را بر عهده دارد . با بالا رفتن فشار در لاین جریان ، اسپول شیر نیز به فنر فشار وارد می کند اگر فشار جریان از نیروی فنر بیشتر شود اسپول کنار رفته و راه جریان به تانک یا مسیر هدف باز می شود.

نماد عناصر هیدرولیک    ====================================================================

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزاری که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.همانطور که مشاهده می کنیدبه منظور رفع نیاز های مختلف مصرف کنندگان کارشناسان شرکت سامان صنعت پویا اقدام به طراحی و ارائه محصول فوق با چندین نمونه اسپول نموده اند که مشخصات ان در جدول روبرو آمده است.

 
 مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
تا ۲۵۰ (bar)حداکثر فشار شکست
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C  تا  +۸۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
۴ Micronsفیلتراسیون روغن
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته

نمودار    ==============================================================================

 

کلمات کلیدی : شیر هیدرولیک کنترل فشار - شیر محدود کننده‌ فشار - شیر تابع‌ فشار - شیر هیدرولیک فشار شکن معمولی - محدود کننده فشار حداکثر - شیر اطمینان - فشار شکست - فشار نظیر عبور جریان - شیر هیدرولیک کنترل فشار پایلوت دار - شیر کنترل فشار پایلوت دار - ساخت فشارشکن - ساخت شیر - تولید شیر هیدرولیک - تولید شیر فشارشکن - تولید شیر اطمینان - فشارشکن - شیر کنترل فشار