شیر EHC به سفارش گروه مپنا برای نصب در نیروگاه برق اندونزی باز طراحی و ساخته شد که وظیفه تامین سوخت توربین نیروگاه را بر عهده دارد.فشار کاری سیستم بین ۱۰ الی ۱۶ بار و حداکثر دبی عبوری تا ۶۰ لیتر متغیر می باشد. مبدل الکتروهیدرولیکی اتصال بین قسمت الکترونیکی و هیدرولیکی سیستم کنترل است. سیستم ،سیگنال دریافتی از کنترلر الکتریکی را به عملگر هیدرولیکی تبدیل می کند تا سیستم سطح باز و بسته بودن کنترل ولو را تغییر دهد.

عملکرد =======================================================================

خروجی شیر سرو و شیر کنترل جریان که در خط " b" نصب شده است به خط "c" برای تخلیه مخزن روغن متصل می شوند. پس از بررسی فشار خروجی توسط پرسنل مجرب، تنظیم روی شیر کنترل جریان باید انجام شود. سیگنال ورودی (± 10 V) از کنترل کننده الکتریکی به برد الکترونیک [10] وارد می شود، هر دو نوع ورودی در شیر سروو، مانند دامنه و چرخه کار پالس قابل تشخیص هستند. این سیگنال دو سوپاپ مغناطیسی را در شیر سروو سوق می دهد و به مقدار سیگنال بستگی دارد، شیر سروو شروع به عمل می کند، بنابراین روغن وارد پیستون می شود. این عمل موقعیت پیستون [8] را از طریق اهرم تعیین می کند [6]. چون باز شدن پورت در اسلیو [9] می تواند فشار روغن را کنترل کند در کسری از ثانیه. باز کردن پورت کنترل در اسلیو توسط فشار اولیه فنر تعریف می شود [8] که پیستونی را در موقعیتی مقابل نیروی این فنر نگه می دارد. برای کنترل جریان روغن ما می توانیم یک پیچ تنظیم در بلوک [7] استفاده کنیم. این تنظیم باید پس از بررسی فشار خروجی توسط پرسنل مجرب انجام شود.

برد الکترونیکی در یک پوشش فلزی سفت و سخت با قطعات الکترونیکی صنعتی که در شیرهای هیدرولیکی معمول استفاده می شود، ثابت شده است. این نوع شیرها از نویز محیط و گرد و غبار محافظت می شود.

قسمت های اصلی ===============================================================

 

سیستم شیر EHC شامل برخی از قطعات اصلی مانند: شیر سرو [3]، پیستون [5]، سیستم فیدبک الکترونیک [4]، برد الکترونیکی [10]، مکانیزم انتقال حرکت [6] و سیستم کنترل فشار [8] و یک بلوک به عنوان مانیفولد [7]. دو خط روغن کنترلی (a & b) به سمت سروولو و سیستم وارد می شود. یکی از آنها (b) وارد سروو و دیگری (a) برای کنترل جریان به صورت دستی با پیچ تنظیم [2] استفاده می شود.

مشخصات الکتریکی =============================================================

 

 Elec. specifications

Input signal

± 10 v

Output signal

150 mA

bias

0.6 v

Coil resistance

30 ohm

Coil current

100 – 150 mA

Feedback voltage

± 5 v

نماد و دیاگرام =================================================================

نماد و دیاگرام الکترونیک==========================================================