برای اینکه درک درستی از پاورپک پنوماتیک داشته باشیم در زیر تفاوت عمده ای که بین هیدرولیک و پنوماتیک وجود دارد آورده شده است:

  • فشرده سازی: گاز فشرده شونده است و به صورت مایع نیست. این بدان معنی است که کمپرسور در سیستم پنوماتیک تا زمانی که فشار هوا به سطح تنظیمی برسد (به دلیل اینکه قابل ذخیره سازی است) کار می کند، در حالی که در سیستم هیدرولیکی، پمپ باید به طور مداوم تولید نیرو و جریان کند.
  • اگزوز: هوا به عنوان یک ماده مصرفی و محصول جانبی سیستم های پنوماتیک است، به همین دلیل استفادهاز آن برای  ماشین آلات زیر آب (برخلاف سیستم های هیدرولیک) مناسب نیست.
  • روانکاری: روغن هیدرولیک می تواند در سیستم هیدرولیکی خود روانکاری را انجام دهد، در حالی که در پنوماتیک نیاز به روغن برای روانکاری می شود. روانکاری برای حفظ طول عمر قطعات متحرک مهم است.
  • فیلتر کردن: در هنگام استفاده در محیط کثیف کمپرسورهای هوا مقدار زیادی ذرات و گرد و غبار را جذب می کنند. در سیستم های هیدرولیکی هم آلودگی های مختص خود را دارند، زیرا آنها یک سیستم بسته و تحت فشار هستند. افزودنیهای ضد خوردگی برای کمک به سیستم های هیدرولیکی برای حفاظت در برابر فرسایش اضافه می شوند.
  • گرما: به همین دلیل است که هواپیما و سایر وسایل نقلیه بزرگ به ترمزهای پنوماتیکی احتیاج دارند تا هیدرولیکی. مایع می تواند گرما را کاهش دهد،  اما از طرفی، سیستم های هیدرولیکی ظرفیت خنک سازی پایینی دارند و گرمای جذب شده توسط مایع دفع نمی شود. ولی در سیستم های پنوماتیکی تولید گرما بسیار پایین است و از طرفی بسیار راحت دفع می شود.
  • دقت عملکرد : خاصیت غیر متراکم  بودن روغن هیدرولیک، سیستم های هیدرولیکی را قادر می سازد دقیق تر کنترل شوند.

 

شرکت سامان صنعت پویا در شاخه پنوماتیک علاوه بر تولید شیر و سیلندرهای پنوماتیکی توانایی ساخت انواع پاورپک پنوماتیک (یونیت) را نیز دارا می باشد. از مزایایی یونیت های ساخته شده در شرکت سامان صنعت پویا میتوان به اشغال فضای کمتر یونیت ، مسیر انتقال کوتاهتر جریان و همچنین جلوگیری از نشتی هوا به کمک لوله کشی مناسب اشاره نمود.