توضیحات کلی پاپت ولو :

شیر های کاتریجی را می توان به عنوان شیر های بدون بدنه تصور نمود زیرا کاتریج ها همان اجزا متحرک داخلی شیر ها هستند بعد از آنکه یک شیر کاتریج به داخل حفره مربوطه جا زده می شود شیر حاصله مانند یک شیر معمولی عمل می کند شیر های کاتریج به کمک یک درپوش انتهایی در حفره مربوطه مستقر می گردند و برخی دردرون حفره مربوطه توسط رزوه محکم می شوند هنگام استفاده از شیر های فشنگی چنانچه به هر دلیل عملکرد یک شیر با مشکل مواجه شود تعویض قطعه معیوب به سادگی و بدون آسیب زدن به قسمت های دیگر امکانپذیر است همچنین استفاده از این شیرها باعث صرفه جویی در مصرف اتصالات وخواهد شد در این شیر ها دریچه های مختلف از یکدیگر مجزا بوده و با اورینگهائی آب بندی می شوند و لذا هنگام جابجایی و تعویض بایستی مراقبت کامل جهت جلوگیری از آسیب دیدگی به عمل آید.

کد گذاری  =============================================================================

عملکرد  ===============================================================================

 

شیر یکطرفه اجزا ساده ولی مهم سیستم هیدرولیک است به بیان ساده از این شیر ها به منظور ثابت نگه داشتن جهت جریان سیال استفاده می شود. شیر یکطرفه حرکت آزاد سیال را در یک جهت میسر ساخته و از حرکت آن در جهت مقابل جلوگیری می کند. پاپت ولو ها شیرهای برقی کنترل جهت هستند که با تحریک سولونویید آن مسیر روغن را باز یا بسته می کند. یکی از اصلی ترین کاربرد این شیر ها در قفل کن می باشد. استقرار صحیح شیر در جای مناسب عملکرد بهینه سیستم را به دنبال دارد مقدار جریان عبوری از یک شیر کنترل جریان مادامیکه اختلاف فشار در دو طرف آن ثابت باقی بماند تغییر نخواهد کرد.

 

نماد عناصر هیدرولیک   ====================================================================

 

احتیاج روز افزون صنایع به تکنیک مهندسی کنترل و پیدایش و توسعه وسایل و ابزای که مورد کاربرد این چنین سیستم های کنترلی قرار می گیرد ایجاب می کند آن وسایل و قطعات از نقطه نظر نحوه کار و وظیفه شان در سیستم دارای علائم واحد و یا استاندارد شده ای باشند که هم طراحان بتوانند سریعتر و راحت تر طرح خود را پیاده کنند و هم پرسنل مرتبط با چنین سیستم هایی بتوانند طرح مذبور را سریع تر و راحت تر بخوانند و با دستگاه کار کنند.

 

 

قسمت های اصلی   ======================================================================

  • ۱-بوبین
  • ۲-پیچ راهنما
  • ۳-لوله رابط
  • ۴-فشنگی
  • ۵-پیچ تثبیت
  • ۶- اسپول
  • ۷-اسلیو

 
 مشخصات
۳۵۰ bar (5075 psi)حدکثر فشار کاری
۲۰ L/minحداکثر جریان عبوری
طبق نمودارنرخ دبی
۱۰۰ bar (1450 psi)حداکثر فشار برگشتی تانک
DIN 51 524مایع هیدرولیک
-۲۰C  تا  +۷۰Cدرجه حرارت مایع هیدرولیک
۴ Micronsفیلتراسیون روغن
۱۰-۴۰۰ cSt at 40c˚ویسکوزیته
DC 24/12V   ,   AC 220/110Vولتاژ سولونوئید
±۱۰%مقدار تلرانس ولتاژ بوبین
طبق DIN 4400ارتباط سولونوئیدی

ابعاد و اندازه   ======================================================================

 

 

 

کلمات کلیدی : پاپت ولو - شیر کنترل جهت پاپت - شیر کنترل کارتریجی - شیر کنترل جهت - شیر کنترل جهت برقی - شیر کنترل جهت سلونوئیدی - شیر هیدرولیک کنترل جهت - شیر کنترل جهت کاتریجی - شیر هیدرولیک جهتی - شیر برقی - پاپت ولو - شیر سلونوئیدی - شیر جهتی - شیر پاپت - شیر کارتریج