صنایع نسوز

توضیحات:

در این قسمت شیرهای ارائه شده توسط شرکت سامان صنعت پویا برای کارخانه جات مختلف مربوط به صنایع نسوز داخل و خارج کشور ارائه شده است.

مشتریان ما:

 • نسوز ایران
 • نسوز چینندگان
 • نسوز پارس
 • نسوز آذر

خدمات ارائه شده:

 • شیرهای CARTRIGE VALVE LC40, LC50, LC32, …
 • شیرهای PUPET عمودی 183E
 • شیر 1-Z3 , 1-GZ3 HAWE
 • تعمیر پمپ های پیستونی A7V, A2F, A10V, A4VSO
 • تعمیر پمپ های پره ای PV2, PV2V3
 • تعمیر جک های تا قطر 1 متر و کورس 1 متر مربوط به پرس های تولید آجر (جک های اصلی و قالب)
 • پرس های LAEIS, BUCHER, SACMI, HORN
 • اورهال دستگاه های پرس HORN, BUCHER, SACMI