شیرهای کنترل جهت

  • نوع قطعه: هیدرولیک
  • نوع عملکرد: کنترل کننده
  • منبع انرژی: برق/ موتور الکتریکی
  • کاربرد: دستگاه‌های صنعتی
  • نحوه سفارش:  تماس تلفنی