تعمیر و تست سایر برندهای شیر هیدرولیک

اورهال پرس های هیدرولیکی:

اورهال پرس های هیدرولیکی می‌تواند به روش های مختلف در سیستم اتوماسیون استفاده شود و در ترکیب با ابزارهای خاص می‌تواند قطعات پیچیده‌ای تولید کند. بنابراین برای یک اتوماسیون بهینه پرس‌های هیدرولیکی باید از قطعات با کیفیت بالا و پارامترهای کنترل، مانند نیروی فشار ، میزان فشرده سازی و … بهره ببرد.

 

پرس‌های هیدرولیک از نظر نوع و مشخصات  فنی بسیار متنوع می باشد که این تنوع در ساختار و سیستم‌های هیدرولیک و اتوماسیون و مشخصات فنی از قبیل شکل ظاهری، ابعاد میز، نیرو، سرعت، موفقیت و عملکرد باعث ساختار پرسهای هیدرولیک در مدلها و کاربردهای مختلف شده است. پرس‌های هیدرولیک در اکثر صنایع بخصوص صنعت خودرو – لوازم خانگی – لاستیک باکالیت – آجر کاشی و سرامیک و… کاربرد فراوان دارد. در پرس‌ها از قانون پاسکال که  بیان می‌کند فشار (P) در یک مایع محدود شده، ناشی از یک نیرو (F1) بر سطح مقطع آن (A1) است و باعث ایجاد نیرو (F2) در سطح مقطع (A2) می‌شود. (F2 = F1 (A2 / A1. 

این قانون کلی هیدرولیک می‌باشد که در پرس‌ها نیز برقرار است. بازسازی و نوسازی کلیه پرس‌های هیدرولیک تا تناژ ۵۰۰۰ تن توسط شرکت سامان صنعت پویا انجام می‌پذیرد.‌