تعمیر و تست سایر برندهای شیر هیدرولیک

پرس هیدرولیک می تواند به روش های مختلف در سیستم اتوماسیون استفاده شود و در ترکیب با ابزارهای خاص می تواند قطعات پیچیده ای تولید کند. بنابراین برای یک اتوماسیون بهینه  پرسهای هیدرولیکی باید از قطعات با کیفیت بالا و پارامترهای کنترل ، مانند نیروی فشار ، میزان فشرده سازی و … بهره ببرد.

 

پرسهای هیدرولیک از نظر نوع و مشخصات  فنی بسیار متنوع می باشد که این تنوع در ساختار و سیستمهای هیدرولیک و اتوماسیون و مشخصات فنی از قبیل شکل ظاهری،ابعاد میز،نیرو،سرعت،موفقیت و عملکرد باعث ساختار پرسهای هیدرولیک در مدلها و کاربردهای مختلف شده است. پرسهای هیدرولیک در اکثر صنایع بخصوص صنعت خودرو – لوازم خانگی – لاستیک باکالیت – آجر کاشی و سرامیک و… کاربرد فراوان دارد. در پرس ها از قانون پاسکال که  بیان می کند فشار (P) در یک مایع محدود شده ، ناشی از یک نیرو (F1) بر سطح مقطع آن (A1) است و باعث ایجاد نیرو (F2) در سطح مقطع (A2) می شود. (F2 = F1 (A2 / A1. این قانون کلی هیدرولیک می باشد که در پرسها نیز برقرار است. بازسازی و نوسازی کلیه پرس های هیدرولیک تا تناژ ۵۰۰۰ تن توسط شرکت سامان صنعت پویا انجام می پذیرد