شیرهای کارتریج کنترل فشار ، شیر کاتریجی یا بدون بدنه می باشند که می تواند برای کنترل  خط فشار تنظیم شود. این شیر بصورت طبیعی بعنوان محدود کننده فشار در مدار هیدرولیکی و یا بعنوان محدود کننده فشار حداکثر (که درحرکت عملگر بوجود می آید) بکار برده می شود. به منظور انتخاب صحیح و مناسب انواع شیر کنترل فشار برای کاربردهای خاص و همچنین جهت تنظیم فشار مناسب برای عملکرد مطلوب می بایست توجه نمود که در اغلب شیرهای فشاری با عملکرد مستقیم اختلاف قابل توجهی بین فشار شکست و فشار نظیر عبور جریان وجود دارد . کلیه شیر های کنترل فشار برند های معتبر جهانی در انواع و مدل های مختلف توسط شرکت سامان صنعت پویا تعمیر و مشابه سازی می گردد. این تعمیرات شامل بررسی نشتی ، بررسی قدرت و عملکرد می باشد. برخی از شیر های قابل تعمیر از برند های معتبر در زیر آورده شده است .لازم به ذکر است کلیه شیرهای مشابه از برند های دیگر نیز قابل تعمیر می باشد برای اطلاعات بیشتر می توانید با متخصصین شرکت در تماس باشید.

Rexroth

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکس
VS-5-CN
VS-5-CF
VSAN-08A
VSBN-08A …10A
VSBN-08F
VS-30 & 80
VS-30-NCF
VSBG-10A
VSDN-8A & 10A
VSD-350
VSNG-10A
VS-30-CC
VSPN-10A & 12A & 16A
VSPC-10A
VMP1-16
VMR1-16
VMR2-22-FC
VMR2-22-LG
VSPY-10A & 12A
VSPX-12A
VSPP-10A
VSP-CC-150
VMSN-08A
VMSP-78
VPR
MHDRDB
VRPR
VRPP
VRPE
VSA1.050
VMA1
VRA1

کلمات کلیدی : شیرهای کارتریج کنترل فشار - شیرهای کنترل فشار کارتریج - محدود کننده فشار - شیر کاتریجی - شیر کنترل فشار

VS-5-CN - VS-5-CF - VSAN-08A - VSBN-08A …10A - VSBN-08F - VS-30 & 80 - VS-30-NCF - VSBG-10A - VSDN-8A & 10A - VSD-350 - VSNG-10A - VS-30-CC - VSPN-10A & 12A & 16A - VSPC-10A - VMP1-16 - VMR1-16 - VMR2-22-FC - VMR2-22-LG - VSPY-10A & 12A - VSPX-12A - VSPP-10A - VSP-CC-150 -VMSN-08A - VMSP-78 - VPR - MHDRDB - VRPR - VRPP - VRPE - VSA1.050 - VMA1 - VRA1