شرکت پارکر با فروش سالیانه 11 میلیارد دلاری در سال مالی 2016، به عنوان تولید کننده متنوع و پیشرو در زمینه تکنولوژی و سیستم های کنترل و حرکت شناخته شده است این شرکت می کوشد ابزار و راه حل های دقیق مهندسی را برای انواع مختلف بازار هیدرولیک و پنوماتیک ازهیدرولیک سیار،هیدرولیک صنعتی و کاربرد های هوافضا ارائه دهد. این شرکت در 49 کشور جهان فعالیت دارد.

شرکت پارکر قطعات و سیستم های مهندسی را تولید می کند که حرکت ، جریان و کنترل مایعات و گاز را برای طیف گسترده ای ازماشین آلات تسهیل می کند.  بهره وری بالا ، قابلیت اطمینان ، عمر طولانی واطلاعات فنی مناسب از ویژگی های محصولات پارکر است. علاوه برتعمیر شیر، شما قادر هستید در صورت تمایل از جدول زیر شیر مورد نظر خود را به صورت نو با گارانتی 12 ماهه سامان صنعت پویا تهیه نمایید.

 

 
مدلقابل تعمیرتعمیر شدهعکسخرید
PILOT OPERATED PROPORTIONAL REDUCING VALVE - SERIES VMY
PROPORTIONAL THROTTLE VALVE - SERIES F5C
3-PORT PRESSURE COMPENSATOR, SAE FLANGE - SERIES R5P
PROPORTIONAL PRESSURE REDUCING VALVE WITH ONBOARD ELECTRONICS - SERIES D1FV OBE
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE - SERIES RE06M*T
PILOT OPERATED PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE - SERIES R4V/R6V OBE
2-WAY SLIP-IN CARTRIDGE VALVE - SERIES RPDM
PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE WITH ONBOARD ELECTRONICS - SERIES RE*E*T
PROPORTIONAL THROTTLE VALVE WITH SHUT-OFF VALVE - SERIES TEA
2-WAY HIGH-RESPONSE VALVE WITH SHUT-OFF VALVE - SERIES TEP
3-WAY HIGH-RESPONSE VALVE - SERIES TPQ
PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE - SERIES RE*E*W
PROPORTIONAL THROTTLE VALVE - SERIES TDA
PILOT OPERATED PROPORTIONAL PRESSURE REDUCING VALVE - SERIES PRPM
3 WAY FLOW CONTROL PROPORTIONAL VALVES
PRESSURE REDUCING PROPORTIONAL VALVES
PRESSURE COMPENSATED PROPORTIONAL POPPET VALVES
PROPORTIONAL POPPET VALVES
PRESSURE RELIEVING PROPORTIONAL VALVE
DIRECTIONAL CONTROL PROPORTIONAL VALVES
2 WAY FLOW CONTROL PROPORTIONAL VALVES
TWO-STAGE TORQUE MOTOR SERVOVALVE – DY SERIES
TWO-STAGE, 4-WAY FLAPPER AND NOZZLE SERVOVALVE - SE2E SERIES
TWO-STAGE, 4-WAY, FLAPPER AND NOZZLE SERVOVALVE - SE05/SE10/SE15 SERIES
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D1FC / D3FC
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D1FP / D3FP
TWO-STAGE TORQUE MOTOR SERVOVALVE – BD SERIES
PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE, IN-LINE MOUNTING - SERIES R4V / R4V*P2
PILOT OPERATED PRESSURE REDUCING VALVE, SUBPLATE MOUNTING - SERIES R4R / R4R*P2
PILOT OPERATED PRESSURE REDUCING VALVE, IN-LINE MOUNTING - SERIES R4R / R4R*P2
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D1FB / D3FB
PILOT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D31FC / D41FC / D91FC / D111FC
PILOT OPERATED SERVO PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D31FP / D41FP / D81FP / D91FP / D111FP
PILOT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D31FB / D41FB / D91FB / D111FB
PILOT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D31FB OBE / D41FB OBE / D91FB OBE / D111FB OBE
PILOT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D30FP
PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVES - SERIES VBY / VBY*K
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVE - SERIES D1FB OBE / D3FB OBE
PROPORTIONAL PRESSURE REDUCING VALVE SERIES - D1FV / D1FV*EE
PILOT OPERATED PRESSURE REDUCING VALVES, SAE FLANGE - SERIES R5R / R5R*P2
DIRECT OPERATED PROPORTIONAL PRESSURE RELIEF VALVE - SERIES RE06M*W
PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE, SAE FLANGE - SERIES R5V / R5V*P2
PILOT OPERATED PRESSURE RELIEF VALVE, SUBPLATE MOUNTING - SERIES R4V/R6V / R4V/R6V PROPORTIONAL
2-WAY HIGH PERFORMANCE PROPORTIONAL THROTTLE VALVE - SERIES TDC

کلمات کلیدی : شیر اتوس  شیر پارکر  تعمیر شیر هیدرولیک  تست شیرپرپورشنال  تعمیر شیر پرپورشنال

PILOT OPERATED- PROPORTIONAL- REDUCING VALVE - VMY - PROPORTIONAL THROTTLE VALVE - F5C - PRESSURE COMPENSATOR -  R5P - D1FV OBE - DIRECT OPERATED - PROPORTIONAL PRESSURE - RELIEF VALVE -RE06M*T - R4V/R6V OBE - SLIP-IN - CARTRIDGE VALVE – RPDM -  RE*E*T -  TEA - HIGH-RESPONSE VALVE – TEP – TPQ - RE*E*W – TDA – PRPM - PROPORTIONAL POPPET VALVES - DY SERIES - FLAPPER AND NOZZLE SERVOVALVE - SE2E SERIES - SE05/SE10/SE15 SERIES - SERIES D1FC / D3FC - SERIES D1FP / D3FP - BD SERIES -  R4V / R4V*P2 - R4R / R4R*P2 - R4R / R4R*P2 - SERIES D1FB / D3FB - SERIES D31FC / D41FC / D91FC / D111FC - D31FP / D41FP / D81FP / D91FP / D111FP - D31FB / D41FB / D91FB / D111FB - D31FB OBE / D41FB OBE / D91FB OBE / D111FB OBE - D30FP - VBY / VBY*K - D1FB OBE / D3FB OBE - D1FV / D1FV*EE - R5R / R5R*P2 - RE06M*W - R5V / R5V*P2 - R4V/R6V / R4V/R6V - TDC