تعمیر و ساخت اسپول و اسلیو

شیرهای هیدرولیک به دلیل فشار زیاد کاری و خورندگی و سایش قطعات اغلب دچار نشتی داخلی و عدم کارایی می شوند تعمیر و ساخت اسپول و اسلیو این شیرها یک راه بسیار ارزان می باشد که توسط شرکت سامان صنعت پویا انجام می پذیرد. در ساخت و جایگزینی اسپول و اسلیو شیرهای هیدرولیک جنس متریال مناسب ، ضد خوردگی و سایش ، سطح صیقلی ، تلرانس مناسب و روان بین اسپول و اسلیو ،تطابق دهانه باز و بسته شدن در اسپول و اسلیو مطابق با استاندارد ، مطابقت شکل اسپول با نمودار مربوطه از ویژگی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی : خوردگی اسپول – نشتی داخلی – اسپول معیوب – ساخت اسپول – اسپول – اسلیو – اسپول و اسلیو – نشتی مین – نشتی پایلوت – خرابی اسپول – ماشین کاری دقیق – خوردگی – نشتی – ساخت – خرابی – تعمیر – ساییدگی اسپول و اسلیو – تعمیر اسپول – تعمیر اسلیو –  نشتی اسپول – نشتی شیر – SPOOL- spool and sleeve – main spool- leakage -leakage spool – leakage system- hydraulic leakage – leakage valve – SLEEVE