شیرهای هیدرولیک به دلیل فشار زیاد کاری و خورندگی و سایش قطعات اغلب دچار نشتی داخلی و عدم کارایی می شوند تعمیر و ساخت اسپول و اسلیو این شیرها یک راه بسیار ارزان می باشد که توسط شرکت سامان صنعت پویا انجام می پذیرد. در ساخت و جایگزینی اسپول و اسلیو شیرهای هیدرولیک جنس متریال مناسب ، ضد خوردگی و سایش ، سطح صیقلی ، تلرانس مناسب و روان بین اسپول و اسلیو ،تطابق دهانه باز و بسته شدن در اسپول و اسلیو مطابق با استاندارد ، مطابقت شکل اسپول با نمودار مربوطه از ویژگی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی : خوردگی اسپول - نشتی داخلی - اسپول معیوب - ساخت اسپول - اسپول - اسلیو - اسپول و اسلیو - نشتی مین - نشتی پایلوت - خرابی اسپول - ماشین کاری دقیق - خوردگی - نشتی - ساخت - خرابی - تعمیر - ساییدگی اسپول و اسلیو - تعمیر اسپول - تعمیر اسلیو -  نشتی اسپول - نشتی شیر - SPOOL- spool and sleeve - main spool- leakage -leakage spool - leakage system- hydraulic leakage - leakage valve - SLEEVE