توجه

برای دریافت رمز کاتالوگ های مورد نظرتان با استفاده از راه های مختلف ارتباطی ارائه شده با ما تماس بگیرید تا رمز مربوطه در اختیار شما قرار داده شود.

با سپاس از همراهی شما

شیر سفارشی مدل Converter(EHC)

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل
DG3V13

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل DMS4

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل SP-DG5V13

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل DS312

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مد LC80

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل LC100

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل PFBV3

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل SP - DG 5 V 5

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر سفارشی مدل SP-DGS5V5

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر کنترل جهت مدل DC32AF

این شیر معادل شیر های برند معروف رکسروت سری 4WH می باشند. از ویژگی های مهم این شیر ها مقاومت و دوام بالای آن ها و طول عمر و کیفیت کار تضمینی این شیرها می باشد.