توجه

برای دریافت رمز کاتالوگ های مورد نظرتان با استفاده از راه های مختلف ارتباطی ارائه شده با ما تماس بگیرید تا رمز مربوطه در اختیار شما قرار داده شود.

با سپاس از همراهی شما

شیر کنترل فشار مدل M-PREP 6-10

این شیرها دارای سایز اسمی 6، حداکثر فشار عملکردی 210 بار و حداکثر دبی جریان 50 لیتر بر دقیقه می باشد. این شیر دارای 4 مرحله کاهش فشار می باشد.

شیر کنترل فشار مدل
PCRDP16S

این شیر معادل شیرهای خارجی برند رکسروت سری 3DR می باشند. این شیرها برای کاهش فشار به کار می روند. طراحی خاص این شیر باعث افزایش و عملکرد بسیار خوب و پرطرفداری آن شده است.

شیر کنترل فشار مدل M-PREPT6

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر کنترل فشار مدل PCPRP6SCH

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید

شیر کنترل فشار مدل PCREP20

برای اطلاعات بیشتر در مورد این محصول بر روی کلید اطلاعات بیشتر کلیک کنید