صنایع داروسازی

توضیحات:

در این قسمت شیرهای ارائه شده توسط شرکت سامان صنعت پویا برای کارخانه جات مختلف مربوط به صنایع داروسازی داخل و خارج کشور ارائه شده است.

مشتریان ما:

  • سرم سازی ثامن
  • داروسازی رازی
  • داروسازی فارابی
  • داروسازی امین

خدمات ارائه شده:

  • تعمیر و تست هیدروپمپ D 88 PM 2468 برند STAFFA (VICKERS)
  • تعمیر شیرهای پروپورشنال KFTG4V52B70NZ مارک VICKERS تعمیر شیر D663-390-LE مارک MOOG