فولاد سیرجان

اهداف طرح:

نصب سیستم های درخواستی و مربوطه در قسمت های مختلف فولاد سیرجان و رفع مشکلات موجود

موقعیت جغرافیایی طرح:

استان کرمان، شهر سیرجان، فولاد سیرجان

پیمانکار اصلی:

سامان صنعت پویا ناطق

فعالیت های اجرایی طرح:

تولید و نصب سیستم های درخواستی

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ تنفیذ قرارداد: ۱۳۸۰/۰۴/۰۹

تولید ۵۰ هزار بشکه نفت در روز: مرداد ۸۳ محقق می شود

پیش بینی تولید به ۱۶۰ هزار بشکه در روز:‌ شهریور ۸۸ محقق شد

پیش بینی تزریق گاز به میزان ۲۸۰ میلیون فوت مکعب در روز: بهار ۱۳۸۹